Nieuws

> Beroepscompetentieprofiel maritiem officier klaar voor de toekomst

Beroepscompetentieprofiel maritiem officier klaar voor de toekomst

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de koopvaardij, zeevisserij en waterbouw ontwikkelden een gezamenlijk beroepscompetentieprofiel voor de maritiem officier nieuwe stijl, die zowel in nautische als maritiem-technische beroepen kan werken.

De maritieme sector, en met name de zeescheepvaart, wordt geconfronteerd met diverse ontwikkelingen die direct invloed hebben op het opleidingsklimaat. Zo zijn er snelle ontwikkelingen op technologisch gebied en is ook de bedrijfsvoering op en rond schepen snel aan het veranderen.

Leven lang ontwikkelen

Verder speelt de discussie over leven lang ontwikkelen een belangrijke rol: welke carrièrekansen zijn er voor zeevarenden en wat betekent dit voor de doorstroommogelijkheden binnen de zeevaartsector, waarbij ook de steeds kleiner wordende instroom van invloed is?

Volledige herziening van de beroepsinformatie

Werkgevers- en werknemersorganisaties besloten om tot een volledige herziening te komen van de beroepsinformatie om het kwalificatiedossier te kunnen actualiseren. Alle betrokken partijen hebben samengewerkt, van koopvaardij en visserij tot waterbouw. SBB droeg bij met inhoudelijke expertise.

Symposium

Tijdens een symposium van Nova College Maritiem op 11 juni in IJmuiden is het beroepscompetentieprofiel overhandigd aan de vertegenwoordigers van de maritieme scholen: Hans Snijders (Nova College), Marijn Nelen (Scalda) en Els van Herk (STC mbo college Maritiem & Techniek).

Volgende stap

De volgende stap is nu het ontwikkelen van kwalificatiedossiers op mbo-niveaus 3 en 4.