Nieuws

> André Timmermans laat zich positief uit over Leerwerkloketten

André Timmermans laat zich positief uit over Leerwerkloketten

André Timmermans

'De arbeidsmarkt is in korte tijd veranderd. Ik weet nog dat ik 1,5 jaar geleden moest uitleggen dat er echt wel werk was voor mbo’ers, nu komen we mensen tekort. Technologische ontwikkelingen gaan snel, beroepen veranderen en er worden steeds nieuwe vergaande eisen gesteld aan kennis en vaardigheden. Als je al zou geloven dat je voor het leven kunt teren op je schooldiploma, dan is dat nu zeker achterhaald. Van oudsher ligt de focus op de instroom van jongeren, maar zij alleen lossen dit vraagstuk niet op. We moeten veel meer kijken naar iedereen die langs de kant staat of dreigt te komen staan. In de voorlichting rond beroepskeuze kunnen we grote verbeterslagen maken. Hoe zorg ik dat ik vaardigheden heb die ook op termijn zorgen dat ik duurzaam inzetbaar ben?

Ik ben helemaal niet pessimistisch over de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt, maar de verbinding kan altijd beter. Ons land telt 250.000 leerbedrijven, er is geen mbo’er die zonder praktijkervaring op de markt komt. Het bedrijfsleven heeft zeggenschap over wat studenten moeten kunnen en kennen. UWV en SBB zijn bij uitstek geschikte publieke organisaties om een bredere adviesfunctie te vervullen. Afhankelijk van de ruimte die de politiek biedt, zie ik 3 verbeterpunten: er moet veel meer ruimte komen voor scholing voor mensen die een startkwalificatie missen voor werk in een kansrijke sector. Verder moeten we de arbeidsmarktinformatie van SBB en UWV zowel sectoraal als regionaal nog beter op elkaar afstemmen en toegankelijk maken voor de gewone gebruiker. Ten derde vind ik dat we – liefst in samenwerking met private partners – de Leerwerkloketten moeten ombouwen tot regionale punten waar iedereen met een flexibele scholingsvraag terechtkan.