Nieuws

> Amsterdam wil publiek-privaat traineeship voor statushouders

Amsterdam wil publiek-privaat traineeship voor statushouders

vrolijke trainee

Kapitaalvernietiging

‘Het is kapitaalvernietiging om een arts te laten afwassen’, zegt Sara Sheikhi, programmamanager Young Professionals Programma voor Statushouders (YPPS), tijdens een gesprek over de (voorlopige) resultaten van dat programma. Onlangs verschenen er twee onderzoeken van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS), waaruit bleek dat vooral kansrijke statushouders profiteren van extra inzet van gemeenten en dan blijkt het vaak om mannen te gaan. Maar bij de twee traineegroepen van statushouders die tot nu toe bij de gemeente Amsterdam begonnen zijn ziet Sheikhi al een ‘shift’. ‘De eerste groep van 10 die in 2017 begon bestond vooral uit Syrische mannen, maar in de tweede groep van 15 die dit jaar aan het schakelprogramma begon zijn ineens de meiden opgestaan.’

Publiek-privaat traineeship

Sheikhi merkt dat de nieuwe meiden er echt voor gaan, maar wat volgens haar ook speelt is dat de groep hoogopgeleide statushouders misschien meer kansrijk is op papier, maar dat het vooral voor hen heel moeilijk is om op die positie te komen. ‘Je moet je dan vaak eerst nog om- of bijscholen, een nieuwe opleiding doen die niet wordt vergoed door DUO. Je begint weer vanaf nul. We willen beter op maat gemaakte trajecten juist voor deze groep. Voor het eerst willen we een publiek-privaat traineeship opzetten met de ambitie om bedrijven dit te laten doen. Die zijn nog wat terughoudend vanwege het schakelprogramma aan het begin van het traject. Dat vraagt om een investering, maar als we onze hand uitsteken, dan zijn ze bereid om het samen te doen.'

Vakgerichte traineeship 

In die publiek-private traineeship werken statushouders zowel bij de gemeente als bij bedrijven. Het is nog in voorbereiding, maar het zou volgend jaar van start moeten gaan. 'Momenteel is het idee om hier een vakgerichte traineeship van te maken in de richting van bijvoorbeeld ict, data of financiën. Als de doelgroep eenmaal ‘in huis’ is, is het gemakkelijker om binnen te komen, ook voor anderen uit de doelgroep. Daarin zit een belangrijk element van diversiteit en inclusie. Onbekend maakt onbemind.’

Categorieën: