Nieuws

> Kleinschalig specialistisch vakmanschap: Actieplan leerbanen opleiding Betonstaalverwerken

Kleinschalig specialistisch vakmanschap: Actieplan leerbanen opleiding Betonstaalverwerken

vrouw met bouwhelm, achter haar zit een mannelijke collega in een werkmachine

Het SOMA College trok eind deze zomer aan de bel bij het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap (M&E) vanwege een tekort aan leerbanen voor studenten van de BBL-opleiding Betonstaalverwerken. De opleiding zou in september dit jaar weer worden uitgevoerd, maar omdat een deel van de studenten geen leerbaan heeft kunnen vinden, kon de opleiding niet starten.

Het M&E, enkele adviseurs praktijkleren TGO, de Vereniging Wapeningsstaal Nederland (VWN), Civilion (opleidingsbedrijf) en het SOMA College slaan de handen ineen om te zorgen voor voldoende leerbanen voor de studenten van deze opleiding. Medio 2017 deed de VWN een melding bij het M&E, omdat de opleiding Betonstaalverwerken dreigde te verdwijnen. Door de gezamenlijke inspanningen van de VWN, het M&E, Civilion en het SOMA College is het gelukt om de opleiding Betonstaalverwerker na drie jaar weer aan te bieden. In september 2019 is het SOMA College weer gestart met de opleiding. Helaas kan een jaar later de opleiding niet starten omdat voor een deel van de studenten geen leerbaan beschikbaar is.

Samen zorgen voor voldoende leerbanen

Het M&E heeft in het kader van zijn monitorende taak de afgelopen weken intensief overleg gevoerd met de betrokken partijen om oplossingen te vinden voor het tekort aan leerbanen. Ook bij het kleinschalige specialistische vakmanschap moet hiervoor aandacht zijn. Concreet is er behoefte aan ca. 10 nieuwe leerbanen voor studenten. In onderling overleg is besproken om samen invulling te geven aan het ‘actieplan leerbanen betonstaalverwerken’, waarbij de focus ligt op het benaderen van de erkende leerbedrijven. In het stappenplan is afgesproken dat in eerste instantie Civilion (opleidingsbedrijf) de door SBB erkende leerbedrijven per mail benadert en oproept om leerbanen beschikbaar te stellen. In de oproep zal tevens aandacht worden geschonken aan de subsidie praktijkleren en overige relevante informatie worden gedeeld. Om het belang van goed opgeleide mensen in de branche te ondersteunen, stelt VWN voor haar leden een bonus van € 1.000,00 ter beschikking aan het leerbedrijf als de student het diploma heeft behaald. Als de uitvraag van Civilion onvoldoende oplevert, zal in het kader van ‘SBB helpt’ ondersteuning worden geboden door de binnendienst van SBB door middel van een nabelactie. Als dit nog niet het gewenste resultaat oplevert, worden ook de leden van de VWN en de overige bedrijven actief benaderd. De inzet is er op gericht om de opleiding in februari en in september 2021 weer van start te laten gaan.

Leerwerkloket: 
Categorieën: 
Mbo