Nieuws

> Festival van het Leren komt er aan

Festival van het Leren komt er aan

Logo festival van het leren

In de periode van 13 tot en met 22 september vindt het jaarlijkse Festival van het Leren weer plaats.

Speerpunten Festival 2013

Dit jaar geeft het Festival extra aandacht aan volwassenen die hun basisvaardigheden willen vergroten en aan 50+ers die (weer willen) werken en hun competenties willen vergroten.

Tijdens de opening van het Festival van het Leren op 13 september in Nijmegen worden ook prijzen uitgereikt de  genomineerden en goede voorbeeldprojecten staan ook rechts op de homepagina van Festival van het Leren.
Wij zijn trots op de genomineerde Divna Pucarevic uit Zoetermeer (voordracht Leerwerkloket Haaglanden).

Wat is het Festival van het Leren

Het Festival van het Leren is een landelijke campagne in Nederland die zich richt op het bevorderen van een leven lang leren. Daarnaast vormt het Festival een uitstekende aanleiding om duurzame lokale educatieve partnerschappen op te zetten.

Voor wie

Het Festival richt zich op alle burgers, ongeacht opleiding, leef- en werksituatie. Daarnaast is er speciaal aandacht voor het bereiken van groepen voor wie leren niet vanzelfsprekend is. Het Festival wil juist deze groepen stimuleren om hun talenten te laten zien en hun competenties verder te ontwikkelen.

Door wie

Lokale organisaties organiseren individueel of gezamenlijk Festivalactiviteiten: bibliotheken, ROC‘s, volksuniversiteiten, re-integratiebedrijven, serviceclubs, welzijnsorganisaties, seniorenorganisaties, vrijwilligerscentrales, centra voor de kunsten, afdelingen Gilde Samenspraak, leerwerkprojecten, UWV, MEE, taleninstituten, Open Universiteit, hogescholen, verenigingen voor sport- en vrijetijd, enz.
Organiseert u zelf een activiteit dan kunt u deze aanmelden. Promotiematerialen (pennen, mints, posters, e.d.) worden ter beschikking gesteld aan organisaties die hun activiteit via de landelijke website hebben aangemeld. Informatie over materialen en aantallen volgt.

Waar en wat

De lokale activiteiten in het hele land vormen de basis van het Festival. Voorbeelden van activiteiten zijn: cursusmarkten, informatiebijeenkomsten, open huis, feestmiddagen, gratis workshops, lezingen, bedrijvenbezoeken, schrijfwedstrijden, excursies, taalmaatjesbijeenkomsten, doe-activiteiten, enz. enz.

Nieuwsgierig?

WIlt u weten welke activiteiten er in eerdere jaargangen zoals 2010, 2011 en 2012 zijn georganiseerd lees dan het archief.

Het Festival van het Leren is een wereldwijd initiatief van UNESCO.

Festival van het Leren, 2013

Leerwerkloket: 
Categorieën: