Nieuws

> CBS: Minder leerbanen voor mbo’ers in 2013

CBS: Minder leerbanen voor mbo’ers in 2013

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek logo

Voor mbo’ers in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) waren in 2013, als gevolg van de economische omstandigheden, bijna 18 duizend minder leerbanen beschikbaar dan in 2012, een daling van bijna 10 procent. Bedrijven gaven 122 miljoen euro minder uit aan de begeleiding inleerbanen als onderdeel van mbo-opleidingen. Dat maakt het CBS vandaag bekend. Bovendien kozen bedrijven die leerbanen aanboden vaker voor kortlopende contracten. Ook daalde het gemiddelde aantal vormingsuren per mbo’er, behalve bij bedrijven in de zorg.

Wel meer stages voor mbo’ers en hbo’ers

Het aantal mbo’ers in de beroepsopleidende leerweg (bol) dat stage liep voor de beroepspraktijkvorming steeg in 2013 met bijna 8 duizend. Aangezien mbo’ers alleen een bbl-opleiding kunnen volgen als ze een leerbaan hebben, hebben waarschijnlijk meer mbo’ers gekozen voor een bol-opleiding. Ook al nam het aantal stage-uren per stagiair in alle sectoren behalve de zorg af, de uitgaven van bedrijven voor de begeleiding van mbo’ers in een bol-traject stegen met 25 miljoen euro tot 785 miljoen euro. Dit kwam -naast de stijging van het aantal mbo-bol stagiairs- doordat de loonkosten voor stagebegeleiders stegen.

Ook in het hbo steeg het aantal studenten dat stage liep, met bijna 2 duizend. Bedrijven gaven hierdoor 5 miljoen euro meer uit aan de begeleiding van voltijd hbo’ers. Het aantal hbo’ers met leerbanen (hbo-duaal) nam daarentegen af, waardoor bedrijven aan hbo-leerbanen 2 miljoen euro minder uitgaven.

Lees hier het gehele onderzoek van het CBS.

CBS, 27 november 2014

Leerwerkloket: 
Categorieën: 
Mbo