Nieuws

> A+O fonds biedt 2 mln voor werkervaringsplekken jongeren

A+O fonds biedt 2 mln voor werkervaringsplekken jongeren

A+O Fonds Gemeenten logo

Gemeenten die jongeren een werkervaringsplek, traineeship of leerbaan aanbieden worden door het A+O fonds Gemeenten extra ondersteund. Als gemeenten die jongeren twee jaar een contract aanbieden ontvangen ze daarvoor € 7.500. Deze extra maatregel van het fonds is bedoeld om de gemeentelijke arbeidsmarkt open te breken.

Het aantal medewerkers onder de 35 nam in de afgelopen vijf jaar af met 30%; het aantal medewerkers van 60 jaar of ouder steeg daarentegen met 40%. Hierdoor lijkt de gemeentelijke arbeidsmarkt voor jongeren geblokkeerd te zijn. De scheve verhouding in de leeftijdsopbouw was voor de sociale partners aanleiding om in de cao gemeenten 2013-2015 een afspraak te maken over de instroom van jongeren. Doel: binnen de looptijd van de cao minstens 1500 jongeren aan de slag in de gemeentelijke sector.

Aantrekkelijker

Omdat het de sociale partners ernst is stelt het A+O fonds Gemeenten voor dit doel in totaal € 2 miljoen beschikbaar via de Jongerenregeling. Bij de subsidie, die kan oplopen tot maximaal € 7500 per jongere, geldt voor de gemeenten: hoe langer in dienst, hoe meer de gemeente kan aanvragen. Dit moet het voor gemeenten aantrekkelijk maken om bij vacatures voor een jongere te kiezen.

Vergrijzing

De regeling kan helpen om te voorkomen dat het personeelsbestand van gemeenten nog verder vergrijst. Veel gemeenten bezuinigen en krimpen, waardoor de arbeidsmarkt tot stilstand dreigt te komen. Het is voor gemeenten juist belangrijk is dat de arbeidsmarkt in beweging blijft, omdat gemeenten er thans veel nieuwe en complexe taken bij krijgen. Om die kunnen uitvoeren zijn er voldoende gemotiveerde, opgeleide en talentvolle medewerkers nodig. Het A+O fonds Gemeenten poogt met de Jongerenregeling daaraan bij te dragen. Op de website van het A+O fonds Gemeenten staat aanvullende informatie over de Jongerenregeling.

Divosa, 16 maart 2015

Leerwerkloket: 
Categorieën: