Nieuws

> Actieprogramma Techniekpact Zeeland gepresenteerd

Actieprogramma Techniekpact Zeeland gepresenteerd

Vertegenwoordigers van onderwijs, overheden en bedrijfsleven presenteerden donderdag 2 november 2017 het Actieprogramma Techniekpact Zeeland. Dat deden zij onder de bezielende leiding van de professor Hu Zitta. In tweetallen maakten de aanwezigen een chemische zaklamp, waarmee ze hun licht lieten schijnen op het Techniekpact. Vanzelfsprekend gebeurde dat in passende outfit: met een mooie labjas aan en een veiligheidsbril op.

Hoe zorg je ervoor dat er in Zeeland voldoende technisch gekwalificeerde arbeidskrachten blijven voor de vraag van het bedrijfsleven? Het Techniekpact Zeeland, dat in juni 2017 is gepresenteerd, geeft daarop het antwoord. Binnen het Techniekpact worden concrete activiteiten benoemd om kiezen, leren en werken in wetenschap en techniek te stimuleren.

Namen en rugnummers

Omdat het Techniekpact vooral in de praktijk gestalte moet krijgen, hebben betrokkenen een actieprogramma opgesteld voor de komende jaren (2017-2020). Daarin staan namen en rugnummers van partijen die aan de slag gaan om acties uit te voeren. Huis van de Techniek zal het Actieprogramma coördineren. Provincie Zeeland levert een bijdrage van € 25.000 aan het Actieprogramma Techniekpact Zeeland. Bedrijfsleven, onderwijs en (nationale) overheden dragen ook een steentje bij om de plannen te realiseren.

Werk in uitvoering

Hoewel het startschot is gegeven voor de uitvoering, hebben de initiatiefnemers niet stil gezeten na de presentatie van het Techniekpact Zeeland. De afgelopen maanden zijn al een aantal projecten in gang gezet. Denk bijvoorbeeld aan trainingen voor de hybride docent: een man of vrouw uit de praktijk die een deel van zijn tijd les geeft. Dit is noodzakelijk omdat veel technische docenten komende jaren uitstromen en opvolging in de huidige arbeidsmarkt lastig is. Een andere ontwikkeling uit het Actieprogramma is de Zeeuwse Tech-mavo: een mavo met aandacht voor wetenschap en techniek, te vergelijken met het Technasium voor havo en vwo.   

In het Actieprogramma is te lezen welke projecten er de komende jaren nog meer op de rol staan. Strategische afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven is daarbij een belangrijk speerpunt. Doelstelling is te komen tot een goede afstemming tussen het opleidingsportfolio van (vooral) HZ en Scalda en de vraag van het bedrijfsleven. De steeds verdergaande digitalisering en robotisering hebben grote invloed op de manier waarop binnen gewerkt wordt – en die speciale skills vragen van leerlingen. Omdat je niet vroeg genoeg kunt beginnen met scholing; hebben ook technieklessen voor primair en voortgezet onderwijs grote aandacht.

Campus Zeeland

Het Techniekpact heeft een duidelijke link met Campus Zeeland. Dit is een samenwerkingsverband van ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden in Zeeland. Campus Zeeland wil de concurrerende positie van Zeeland versterken en met onderzoek en onderwijs innovatief inspelen op maatschappelijke en economische veranderingen. Maar ook vooral voldoen aan de vraag uit het bedrijfsleven naar hoger opgeleid technisch personeel in Zeeland en omgeving. Het Techniekpact geeft hier handen en voeten aan. 

Categorieën: