Nieuws

> Actieplan SBB: zicht op 35.000 leerbanen, nog 19.000 tekort

Actieplan SBB: zicht op 35.000 leerbanen, nog 19.000 tekort

Jonge vrouwelijke student met een zaagmachine in werkplaats

Het actieplan van SBB voor het behoud van stages en leerbanen heeft tot nu toe 35.000 leerbanen opgeleverd. Dat meldt SBB in haar voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer. SBB startte het actieplan voor stages en leerbanen in april van dit jaar, bedoeld om samen met scholen en bedrijfsleven de tekorten door de coronacrisis te bestrijden.

De voortgangsrapportage toont aan dat er successen zijn geboekt, maar ook dat er volop urgentie is om de tekorten te blijven aanpakken en agenderen. Zo is er op dit moment een tekort van 19.000 stages en leerbanen voor mbo-studenten. Dat is 3.000 minder dan bij de start van het actieplan, maar nog steeds een substantieel tekort.

Positief nieuws is dat de cijfers van laten SBB zien dat erkende leerbedrijven 170.000 stages en leerbanen voor mbo-studenten beschikbaar stellen op Stagemarkt.nl en Leerbanenmarkt.nl. Hieronder zijn 35.000 vacante leerbanen.

Leerbanen bieden kansen voor leven lang ontwikkelen

Duovoorzitter van SBB Ineke Dezentjé Hamming: “De voortgangsrapportage laat zien dat we naast een flinke uitdaging ook kansen hebben. Wanneer bedrijfsleven en onderwijs samenwerken kunnen wij niet alleen leerbanen creëren voor jonge mbo-studenten, maar voor alle werkzoekenden die kiezen voor om- of bijscholing.”

“Wij roepen het kabinet dan ook op om fors in te zetten op een leven lang ontwikkelen”, vervolgt Dezentjé Hamming. “Dat vraagt om innovatieve oplossingen en een goede arbeidsmarktanalyse voor nu en in de toekomst, en een beleidsinzet vanuit de overheid om met de stakeholders onorthodoxe maatregelen in te zetten.”

Sectoren met grootste tekorten verdienen extra steun

Duovoorzitter van SBB Adnan Tekin: “Met het tweede en het derde steun- en herstelpakket heeft het kabinet er al stevig op ingezet om sterker uit crisis te komen. We zijn verheugd dat het kabinet bovendien middelen beschikbaar stelde voor de genoemde om- en bijscholing van werkenden en werkzoekenden, in aanvulling op de diverse regionale initiatieven en de regelingen van branches.”

“Maar in de sectoren met de grootste tekorten moet daar een schepje bovenop”, zegt Tekin. “Zodat ook die bedrijven met een tegemoetkoming in de begeleidingskosten de vakmensen van de toekomst de kans kunnen bieden die ze verdienen.”

Nog werk te verzetten

In de regionale samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en SBB zijn al veel tekorten aangepakt en nieuwe stages en leerbanen gevonden. Maar er is nog werk te verzetten voordat iedere mbo-student én werkende en werkzoekende over een stage of leerbaan kan beschikken. Naast feiten en cijfers beschrijft de voortgangsrapportage de uitgevoerde acties en een vooruitblik naar de komende periode.

Nieuwe maatregelen om het aantal coronabesmettingen te beperken raken de arbeidsmarkt en ook de beschikbaarheid van stages en leerbanen. SBB blijft daarom de ontwikkelingen volgen en hierover rapporteren.

Over stages en leerbanen

Een belangrijk deel van de opleidingen in het mbo bestaat uit werken en leren in de praktijk bij een erkend leerbedrijf. De student die dagonderwijs volgt in de beroepsopleidende leerweg (bol), gaat op zoek naar een stage. Zo’n stageperiode duurt enkele weken tot enkele maanden en bedraagt uiteindelijk 20 tot 60% van de totale opleidingstijd. De student die een opleiding volgt in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), gaat op zoek naar een leerbaan. Meestal werkt de student vier dagen en gaat hij of zij één dag per week naar school. In het algemeen krijgt deze student een salaris.