> Nieuws

> Aanvraag Lerarenbeurs 1 april van start

Aanvraag Lerarenbeurs 1 april van start

NOG Nationale Onderwijsgids logo

Docenten kunnen van 1 april tot 1 juli een Lerarenbeurs aanvragen voor een master- of bachelorstudie. De Lerarenbeurs is dit jaar verruimd om meer docenten in staat te stellen een masteropleiding te volgen. Ook het tijdsbestek voor de aanvraag is verlengd met een maand. Docenten die eerder gebruik hebben gemaakt van de Lerarenbeurs voor een bacheloropleiding kunnen dit jaar ook een beurs aanvragen voor een masteropleiding. Dit meldt de Vereniging Hogescholen.

Door het volgen van een masteropleiding kunnen docenten hun vakkennis en vaardigheden versterken en zo bijdragen aan de kwaliteit en diversiteit van het docententeam. De school maakt hiermee een professionele ontwikkeling door. Om die reden wordt er dit jaar meer studietijd uitgetrokken voor docenten die een master volgen. Voor het hbo gaat het om een verhoging van het aantal studieverlofuren van vier naar maximaal acht uur.

De beurs bestaat uit twee subsidies. Elke docent kan maximaal 7.000 euro per jaar ontvangen om collegegeld te betalen en maximaal 700 euro voor studie- en reiskosten. De werkgever kan subsidie ontvangen om de docent studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen. De beurs is ook beschikbaar voor interne begeleiders, zorgcoördinatoren en remedial teachers. Meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van de beurs is te vinden op de website.

Nationale Onderwijs Gids, 17 maart 2015