Nieuws

> Aanmelden en toelaten mbo

Aanmelden en toelaten mbo

Rijksoverheid

Per 1 augustus 2017 zijn de regels voor het aanmelden voor het mbo veranderd. Studenten die een mbo-opleiding willen volgen, moeten zich uiterlijk op 1 april hebben aangemeld. Alleen dan hebben ze recht op toelating voor de opleiding van hun keuze. 

Aanmelddatum 1 april

Wie zich wil aanmelden voor een mbo-opleiding, moet dit uiterlijk op 1 april voor het nieuwe studiejaar doen. Dit geldt voor het eerst voor het studiejaar 2018-2019. Voor dat studiejaar moet een student zich dus uiterlijk op 1 april 2018 hebben aangemeld.

Als een student zich niet op 1 april heeft aangemeld, dan kan de mbo-instelling hem weigeren. Op tijd aanmelden is dus van groot belang. Na aanmelding kan een student zijn opleidingskeuze nog wijzigen. 

Studiekeuze-advies

Alle studenten die zich op tijd aanmelden, hebben recht op een studiekeuzeadvies door de mbo-instelling. In dit advies kijkt de instelling of de gekozen opleiding past bij de student. Daarbij wordt gekeken naar zijn achtergrond, motivatie en interesses. De instelling kan aangeven dat een andere opleiding misschien beter zou passen. Het advies is niet bindend. Het is aanvullend op de LOB- en studiekeuzeactiviteiten die de jongere op het vmbo al heeft doorlopen. 

Recht op toelating tot de mbo-opleiding van je keuze (toelatingsrecht)

Een student heeft in principe recht op toelating tot de mbo-opleiding van zijn keuze  als hij:

op uiterlijk 1 april is aangemeld bij de mbo-opleiding;
de vooropleiding heeft behaald voordat het mbo-schooljaar begint;
deelneemt aan de verplichte intakeactiviteiten voor die opleiding.

Een student die aan alle eisen voldoet, kan soms toch worden geweigerd. Dat kan wanneer er meer aanmeldingen zijn dan opleidingsplekken. Daarnaast mogen sommige opleidingen extra eisen stellen. Denk aan een dansopleiding of een sportopleiding. Een student die zich hiervoor aanmeldt, moet ook aan de aanvullende eisen voldoen. Er is een regeling met in de bijlage de opleidingen die aanvullende eisen mogen stellen.

Voorkomen van schooluitval

De overstap van het voortgezet onderwijs naar het mbo kan moeilijk zijn voor leerlingen. Een lange zomervakantie en daarna een nieuwe schoollocatie, nieuwe klasgenoten, andere studiestof met andere leraren; het kunnen redenen zijn waarom leerlingen na de zomer niet op het mbo starten.  De vo-school, de gemeente en de mbo-instelling volgen de overstappers, zodat leerlingen niet uitvallen. Ook krijgen de overstappers begeleiding als ze zich niet op tijd hebben aangemeld. Of als ze nog twijfelen over hun studiekeuze.
De begeleiding geldt voor iedereen die de overstap naar het mbo maakt vanaf het vmbo. En ook voor pro-, vso- en vavo-vmbo/tl-leerlingen.

Bindend studieadvies

Iedere student die begint aan een mbo-opleiding, krijgt in het eerste jaar een bindend studieadvies (BSA). Dit advies wordt bij voorkeur gegeven tijdens een studievoortgangsgesprek. Daarin bespreekt de school met de student hoe de opleiding bevalt, wat er goed gaat en waar eventueel meer begeleiding nodig is. Een bindend studieadvies kan positief of negatief zijn. Bij een positief advies kan de student zijn opleiding gewoon vervolgen. Bij een negatief advies  moet de student met de opleiding stoppen. De mbo-instelling probeert de student daarna te begeleiden naar een andere opleiding.

Een negatief advies kan nooit als een verrassing komen. Als het niet goed gaat, krijgt de student eerder al een schriftelijke waarschuwing en een verbetertermijn.

Categorieën: 
Mbo