Nieuws

> 45 miljoen voor regionaal sectorplan Groningen

45 miljoen voor regionaal sectorplan Groningen

Er is 45 miljoen euro beschikbaar voor een sectorplan voor de arbeidsmarktregio Groningen. De werkgevers en vakbonden in de regio investeren zelf 27 miljoen euro. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte vandaag bekend dat hij voor dit plan zo’n 18 miljoen euro beschikbaar stelt.

In deze arbeidsmarktregio is veel vergrijzing en het gemiddelde opleidingsniveau is laag, terwijl er steeds meer vraag is naar hoger opgeleiden. Er zijn drie kanssectoren in de regio waar mensen nodig zijn en scholing van bestaande werknemers noodzakelijk is: de bouw (door het aantrekken van de woningmarkt en herstelwerkzaamheden), de energiesector (windenergie) en de chemiesector.

Het sectorplan is gericht op mobiliteit, het duurzaam inzetbaar houden van vakkrachten en het verhelpen van de mismatch tussen vraag en aanbod. In het plan hebben sociale partners en de provincie ondermeer afgesproken dat:

  • er een nieuw mobiliteitscentrum in de stad Groningen komt waar ruim 7.000 trajecten worden aangeboden. In ieder geval zullen ruim 1.000 mensen worden begeleid naar ander werk en ruim 4.500 werknemers worden om- of bijgeschoold onder andere naar de bouw, chemie en energie. Sommige mensen zullen meerdere trajecten aangeboden krijgen.
  • er 475 extra BBL-banen komen voor jongeren. Het is de bedoeling dat er 195 kwetsbare werknemers instromen. Dat zijn mensen die onvoldoende gekwalificeerd zijn of langdurig werkloos. Hieronder zijn 170 jongeren en 25 ouderen.

Rijksoverheid, 16 februari 2015