Nieuws

> 4 procent jongeren volgt geen opleiding en werkt niet

4 procent jongeren volgt geen opleiding en werkt niet

In 2017 was 4 procent van de jongeren van 15 tot 25 jaar niet aan het werk en volgde ook geen opleiding. Dat komt neer op ongeveer 84 duizend jongeren. Dit blijkt uit recent CBS-onderzoek op basis van de Enquête beroepsbevolking.

43 procent van deze jongeren geeft aan dat ze vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid niet willen of kunnen werken. Daarnaast geeft 12 procent aan niet te willen werken vanwege het starten van een nieuwe opleiding. Verder geeft 6 procent de zorg voor het gezin of het huishouden als reden. Vergeleken met hun leeftijdsgenoten hebben niet-werkende en niet-onderwijsvolgende jongeren bijna twee keer zo vaak een of meer kinderen.

Het percentage jongeren dat zowel niet werkt als geen opleiding volgt, is in Nederland overigens het laagst van alle EU-landen. Het EU-gemiddelde lag in 2016 op 12 procent. In Italië was dit aandeel met 20 procent het grootst.

Aandacht voor jongeren buiten beeld

Het aandeel jongeren ‘buiten beeld’ in Nederland is relatief gering in vergelijk met onze Europese buren. Dat is goed nieuws. Toch blijft er terecht volop aandacht voor deze doelgroep zodat ze niet duurzaam op een zijspoor terecht komen en hun positie op de arbeidsmarkt niet verder verzwakt.

Jongeren zonder startkwalificatie volgen

De RMC-wetgeving verplicht gemeenten om jongeren zonder startkwalificatie te volgen tot ze 23 jaar zijn. Sinds 2017 kan iedere gemeente bovendien een bestandskoppeling laten uitvoeren door Stichting Inlichtingenbureau waarmee ook jongeren van 23 tot 27 zonder startkwalificatie, zonder opleiding, zonder werk en zonder uitkering in beeld komen van de dienst Werk en Inkomen. 

Het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2017 beschrijft de mogelijkheden van de gegevensuitwisseling. Divosa en Ingrado (de landelijke vereniging van alle RMC’s en leerplichtambtenaren) trekken samen op om gemeenten hierbij te ondersteunen. Op dit moment wordt bovendien gewerkt aan een handreiking voor gemeenten om samen met informele organisaties een aanpak te ontwikkelen voor jongeren buiten beeld. De publicatie van de eindversie staat gepland voor begin mei.

Meedenken?

Ben je geïnteresseerd in dit onderwerp en wil je met Divosa meedenken en -werken aan het ‘zichtbaar’ maken van deze jongeren? Neem dan contact op met Jurgen Woudwijk van Divosa