Nieuws

> 10 miljoen voor begeleiding werk naar werk

10 miljoen voor begeleiding werk naar werk

Minister Assher

Sociale partners krijgen een stevigere rol bij het aan het werk houden en naar werk begeleiden van mensen die hun baan dreigen te verliezen. Het kabinet stelt tien miljoen euro beschikbaar voor experimenten die dit ondersteunen.

Dit maakte minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag bekend in reactie op het SER-advies 'Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren'.

Asscher: “Sociale partners weten in welke sectoren en regio's de kansen zijn voor werknemers die hun baan dreigen te verliezen. Die kennis is essentieel. Dan kun je mensen tijdig begeleiden naar een nieuwe baan. Zowel werknemers als werkgevers profiteren daar van.” De minister heeft de kabinetsreactie vandaag aan de Tweede Kamer gestuurd.

Het begeleiden van werknemers naar ander werk blijkt tot nog toe lastig. De Sociaal Economische Raad (SER) adviseerde minister Asscher daarom de regie van de sociale partners te vergroten voor, tijdens en na de WW. Asscher neemt die aanbeveling over. Naast het beschikbare geld voor de experimenten, krijgen de sociale partners een wettelijk vastgelegd adviesrecht over de hoogte van de WW-premies. Anders dan in het verleden beslist de overheid uiteindelijk over de WW. Ook krijgen de sociale partners het recht om het kabinet te adviseren over mogelijke toekomstige wijzigingen in de werknemerserzekeringen. Als zij afspraken maken over de aanvulling van de WW met een derde WW-jaar zal dat privaat worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door een verzekeraar. UWV zal daarvoor de benodigde gegevens aanleveren.

Als experiment gaan de sociale partners bijvoorbeeld al voordat mensen in de WW komen, adviseren over mogelijke banen in de regio of in andere sectoren. Werkgevers en werknemers zien veel eerder dan gemeenten en UWV wie zijn baan dreigt te verliezen en waar kansen zijn. Om de werknemers ook daadwerkelijk naar ander werk te kunnen begeleiden, is het nodig dat er regionaal en in de verschillende sectoren nauw wordt samengewerkt tussen sociale partners, gemeenten en UWV. De experimenten worden de komende tijd nog verder uitgewerkt.

Categorieën: