Nieuws

> € 11 miljoen voor sectorplan Luchtvaart

€ 11 miljoen voor sectorplan Luchtvaart

Rijksoverheid

Er komt in totaal € 11 miljoen beschikbaar voor een sectorplan in de luchtvaart. Het kabinet betaalt daarvan de helft, de andere helft wordt betaald door de werkgevers en vakbonden in de sector. Het geld is bestemd voor scholing en extra leerwerkplekken voor jongeren.

Minister-president Rutte en minister Asscher hebben dat bekendgemaakt tijdens een gezamenlijk werkbezoek aan Schiphol waar zij spraken met werknemers die door het sectorplan aan de slag zijn geholpen. Daarvoor bezochten zij een opleidingsinstituut voor specialistisch vakmanschap in Utrecht waar ze bekendmaakte dat het sectorplan ambacht goed is gekeurd voor in totaal € 3 miljoen.

In totaal heeft het kabinet € 600 miljoen beschikbaar gesteld voor sectorplannen. Eerder zijn al plannen goedgekeurd voor de bouw, het transport, de uitzendbranche, de kinderopvang, de schilders en de metaalsector.

Belangrijkste afspraken in de luchtvaartsector:

  • 700 extra leerwerkplaatsen voor jongeren
  • Bij- en omscholing van 4500 werknemers
  • 370 trajecten om ongediplomeerde, oudere medewerkers aan een certificaat te helpen

In de luchtvaart werken ruim 85.000 mensen. Het sectorplan richt zich met name op beveiligers, dienstverleners aan passagiers en reizigers, vliegtuigtechnici, vliegtuigafhandeling en luchtvrachtafhandeling. In de komende jaren verwachten ze een tekort aan werknemers vanwege de vergrijzing en uitbreiding van de sector.

Belangrijkste afspraken ‘Kleinschalig specialistisch vakmanschap’:

  • 100 instroomtrajecten voor werkzoekenden
  • 160 van werk naar werk-trajecten
  • Scholing voor ruim 1000 werknemers

In deze sector werken ongeveer 50.000 mensen bij ruim 13.000 bedrijven. Het gaat vooral om beroepen zoals orthopedische technici, opticiens, horloge- en klokkenmakers en goudsmeden en juweliers. De sector heeft de komende jaren vanwege vergrijzing behoefte aan veel nieuwe werknemers. Met het sectorplan wordt, naast bijscholing ook geprobeerd nieuwe mensen op te leiden voor de sector.

Rijksoverheid, 2 juli 2014