> Nieuws

Nieuws

Twee studenten in de bouw overleggen met begeleider
Landelijk nieuws

Hoe verbeteren mbo-scholen, bedrijfsleven, gemeentes en zorgorganisaties gezamenlijk de ondersteuning van entreestudenten op weg naar werk? Die vraag beantwoordt SBB in de handreiking ‘Samen werk maken van de arbeidsmarktroute entree’. Demissionair minister Ingrid van Engelshoven van OCW ontving vandaag in een online bijeenkomst het eerste exemplaar.

19-01-2021 | Lees meer...
Studenten in de bouw overleggen met begeleider
Landelijk nieuws

Minister Ingrid van Engelshoven van OCW en SBB vinden dat de publieke sector zoveel mogelijk stageplekken voor mbo-studenten moet aanbieden. Dat schrijven de minister en SBB in een brief aan het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

12-01-2021 | Lees meer...
Vrouw zit achter laptop met groepje studenten, kijkt lachend de camera in
Regionaal nieuws

Om vmbo’ers van scholen in Roosendaal en Oudenbosch ook tijdens de pandemie te helpen bij hun beroepskeuze, wordt Roosendaal On Stage dit jaar deels digitaal gehouden. On Stage is een jaarlijks terugkerend project waarbij leerlingen en bedrijven in de regio aan elkaar worden gekoppeld.

11-01-2021 | Lees meer...
Regionaal nieuws

Vanuit het Taalakkoord Noord-Holland Noord gaat Renate van der Laan als bedrijvenbezoeker, het komende jaar werkgevers actief betrekken bij de aanpak van laaggeletterdheid onder hun medewerkers. Tijdens haar bezoek vraagt ze aandacht voor medewerkers die moeite hebben met lezen en schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Daarnaast geeft ze voorlichting en biedt ondersteuning bij een plan van aanpak. Denk aan taaltrainingen voor medewerkers, maar ook tips over eenvoudig taalgebruik en simpel schrijven.

09-01-2021 | Lees meer...
Regionaal nieuws

Subsidie voor werkgevers

Via Tel mee met Taal is er jaarlijks subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Ook in 2021 kun je als werkgever weer subsidie aanvragen om te investeren in de basisvaardigheden van je werknemers. Je kunt subsidie aanvragen voor werknemers in Nederland en Caribisch Nederland. In 2021 is 6 miljoen euro éxtra beschikbaar, waarmee het totaalbedrag 8,8 miljoen euro is.

Vraag een adviseur van het Leerwerkloket naar de mogelijkheden of ondersteuning bij het aanvragen van de subsidie.

 

08-01-2021 | Lees meer...

Pagina's