Nelleke van de Voort

> Nelleke van de Voort, loopbaanadviseur

Nelleke van de Voort, loopbaanadviseur

Mijn naam is  Nelleke van de Voort en binnen Leren en Werken is  mijn functie loopbaanadviseur.

Ik ben ervan overtuigd dat een leven lang leren ervoor zorgt dat je bijblijft. Ontwikkelen geeft  en vraagt energie  en  deze energie zorgt ervoor , dat je beter  toegerust bent voor je baan en je leven.
Ik ben als loopbaanadviseur van het Leerwerkloket  de verbindende schakel tussen de vraag en het antwoord dat je zoekt bij je vragen op het gebied van werk en of opleiding.
In mijn adviezen werk ik het liefst zo concreet en praktisch mogelijk. Door mijn jarenlange werkervaring in diverse organisaties heb ik veel kennis en ervaring opgedaan.  Deze kennis en ervaring zet ik in mijn  huidige werk in.
Verder  geloof ik niet in hokjes en heb ik een open blik en zie altijd mogelijkheden waarbij ik  realiteit en haalbaarheid niet uit het oog verlies . Eigen regie in je leven hebben en houden is voor mij de rode draad in mijn leven. Daar waar ik dit kan, initieer, stimuleer en spiegel ik hierin ook andere mensen.
Mijn enthousiasme en deskundige benadering  zorgt voor positieve energie en  beweging , nieuwe inzichten waardoor er ruimte is voor een  nieuwe frisse kijk, het  creëren van perspectief, het openstaan voor positieve feedback  en daarnaast worden  de gestelde vragen beantwoord.

 Het is mijn passie om te werken vanuit mijn hart en ik gun het elke mens om vanuit passie te kunnen werken.