Linda Meerbeek

> Linda Meerbeek, beleidsontwikkelaar gemeente Tilburg

Linda Meerbeek, beleidsontwikkelaar gemeente Tilburg

  • Kun je iets vertellen over je functie bij de gemeente?

Ik houd me bezig met alle mogelijkheden om Leren en Werken in Tilburg te versterken. Ik richt me vooral op mensen die niet of laag geschoold zijn. Je ziet dat deze mensen misschien wel ergens werken, maar dat ze zich vrijwel nooit doorontwikkelen. Het is de meeste kwetsbare groep op de arbeidsmarkt. Hoger opgeleiden weten zelf vaak beter hun weg te vinden of krijgen van de werkgever meer kansen op loopbaanontwikkeling.

  • Wat is jouw relatie met Leren en Werken?

Ik vind het heel belangrijk dat mensen al hun talenten blijven ontwikkelen en benutten. Ook op het werk. Ik ben daar heel gepassioneerd over. Mijn hele leven lang ben ik al bezig om hier aan bij te dragen. Niet alleen voor anderen maar ook voor mezelf. Dat kan al heel simpel door open te staan voor nieuwe ontwikkelingen.

  • Welke ontwikkeling zie je in de regio met betrekking tot het thema ‘een Leven Lang Ontwikkelen?

Ik zie dat werkgevers steeds meer het idee krijgen dat ze iets met Leren en Werken kunnen doen. En ook dat ze het niet alleen bij een idee laten. Ze nemen ook daadwerkelijk contact op met instanties als het Leerwerkloket. Het Leerwerkloket is hier erg zichtbaar en heeft binnen de regio een structurele plek gekregen.
Ook het bestuur van Tilburg heeft talentontwikkeling hoog in het vaandel staan. Zo ondersteun ik zelf een project waardoor werkenden en werkzoekenden met een lage of onafgeronde opleiding door kunnen leren op hun eigen werkplek.

  • Hoe kun jij als beleidsontwikkelaar invloed uitoefenen op dit thema?

Ik werk binnen de regio veel samen met ambtenaren en adviseurs, maar heb ook buiten de gemeente veel contacten. Zo werk ik bijvoorbeeld samen met Deltaplan, Platform Promotie Techniek en Ontdekstation013 om mensen te stimuleren voor een baan in de techniek. Ik probeer binnen mijn brede netwerk altijd te zoeken naar manieren om de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt te versterken. Hierdoor weten bijvoorbeeld de accountmanagers van de gemeente de weg naar het Leerwerkloket goed te vinden.

  • Tot slot: wat is in jouw ogen het grootse rendement van investeren in opleiding en ontwikkeling van mensen?

Ik probeer mensen ervan te overtuigen dat leren positief is. En daarbij ligt mijn focus op mensen met weinig tot geen opleiding. Deze mensen associëren leren vaak met school. En laat dat nou juist hetgeen zijn waar ze vaak heel slechte herinneringen aan hebben.
Wij kijken bij scholing dan ook veel meer naar de motivatie en drijfveren van mensen dan naar opleiding of werkervaring. Leren kan overal en voor sommigen is een programma op school niet de goede weg. Wij zoeken een leerwerkplek die aansluit bij die motivatie en drijfveren. Veel mensen leren graag in de praktijk en dan zie je vaak dat deze aanpak de mensen wel motiveert. Met als gevolg tevreden werkgever en prima werknemers.