> Leerwerkbanen

Leerwerkbanen

In een leerwerkbaan wordt werken en leren gecombineerd. Dit wordt ook wel duaal leren genoemd. In een leerbaan kan de medewerker bij een bedrijf werken én een opleiding volgen. Als de opleiding gevolgd wordt bij een erkende mbo-opleiding spreken we van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Bij de BBL-variant vindt de opleiding hoofdzakelijk in een bedrijf plaatst. 60% of meer van het onderwijsprogramma bestaat uit beroepspraktijkvorming.

De deelnemers leren op de werkplek en in het algemeen gaan de medewerkers één dag in de week naar school. Andere combinaties van leren en werken zijn ook mogelijk. 

Curriculum Vitae (CV)

Bij sollicitaties wordt een CV meegestuurd. CV staat voor Curriculum Vitae wat letterlijk “levensloop” betekent. Een CV bevat alle informatie die van belang is voor een werkgever.