> Leren en Werken

Leren en Werken

Leren vindt niet alleen plaats in de schoolbanken, maar ook op de werkplek. Leren is voor iedereen: een eerste opleiding, omscholing of bijscholing. Op alle onderwijsniveaus zijn combinaties van leren en werken mogelijk. In de vorm van stages en leerbanen, duale opleidingen of maatwerktrajecten. Werken en leren combineren, vraagt veel discipline en doorzettingsvermogen. Je zult merken dat je een goede planning nodig hebt om je doelen te behalen.

Duaal leren

Duaal leren staat voor de combinatie van leren en werken. Naast het uitvoeren van werkzaamheden of het lopen van een stage bij een bedrijf of organisatie, ga je één of twee dagen per week naar school. Je bent in dienst bij het bedrijf en staat tegelijkertijd ingeschreven als student bij een mbo- of hbo-opleiding. Door leren en werken te integreren, doe je al tijdens je opleiding praktische werkervaring op. Wat je leert op school, kun je meteen toepassen in de praktijk. Daarmee sta je sterker in je werk of in de arbeidsmarkt. En omdat je een salaris ontvangt, ben je niet afhankelijk van studiefinanciering.

Voor wie?

Duale leertrajecten zijn bedoeld voor mensen die willen blijven leren, maar dat graag combineren met werken. Verder is duaal leren geschikt voor mensen die in het verleden hun school niet afmaakten of de juiste diploma’s niet behaalden, maar wel waardevolle werkervaring hebben opgedaan.

Hoe werkt het?

De duale opleidingen worden verzorgd door erkende leerbedrijven. Om een duaal leertraject te volgen, moet je zelf op zoek gaan naar zo’n leerbedrijf of je werkgever vragen zijn onderneming open te stellen als leerbedrijf. Je HBO- of MBO-opleiding kan je daar soms bij helpen. Zij hebben vaak overeenkomsten met werkgevers of uitzendbureaus, of kunnen op een andere manier bemiddelen.

Waar kun je leren en werken?

Het combineren van leren en werken kan op verschillende manieren. Beroepsopleidingen kennen stages, of je gaat naar school terwijl je al werkt. Voor werkzoekenden zijn er instroomtrajecten waarbij scholing en het opdoen van werkervaring samengaan. Voor bepaalde doelgroepen zijn deze trajecten er zelfs met baangarantie. Medewerkers in bedrijven leren niet alleen via een cursus, maar krijgen soms ook scholing op de werkplek. Allereerst zijn er de stages (BOL) en leerbedrijven (BBL) gekoppeld aan MBO-opleidingen. Deze zogeheten beroepspraktijkvorming is een verplicht onderdeel van elke beroepsopleiding.

Stagemarkt.nl biedt 400.000 stageplekken en leerbanen verdeeld over meer dan 223.000 erkende leerbedrijven.
ROC.nl biedt informatie over: alle MBO-opleidingen en cursussen, stage/bbl-plekken. Ook vind je er beroepenclips, testen en nog veel meer.
Open dagen, handige informatie en nieuwtjes voor alle vervolgopleidingen vind je op MBOwijzer.nl.
Meer informatie over leerbanen vind je ook op Opleiding en Beroep.

Leerbanen met baangarantie voor mensen met een beperking

Voor werkzoekenden met een Wajong-, WIA-, WAO-, WGA-, of Ziektewet-uitkering bestaan er Leerbanen met baangarantie. Deelnemers combineren leren en werken, waarbij ze verzekerd zijn van een baan van minimaal 6 maanden. Vraag je arbeidsdeskundige, adviseur werk of re-integratiebureau naar meer informatie.

Leren op de werkplek

In veel bedrijven worden medewerkers tegenwoordig niet alleen bijgeschoold door ze op cursus te sturen, maar wordt er ook opgeleid op de werkplek. Soms komt de ‘school’ naar het bedrijf, soms wordt kennis overgedragen door ervaren collega's. Je leidinggevende en de afdeling HRM of Personeelszaken zijn op de hoogte van de scholingsmogelijkheden in het bedrijf. In een aantal CAO's is er ook aandacht voor scholingsmogelijkheden