> Leren en werken is ‘hot’

Leren en werken is ‘hot’

Ditmaal een INFO die bol staat van de succesvolle activiteiten en nieuwe initiatieven. De Leerwerkloketten zijn volop aan de slag in hun regio om samen met partners de dienstverlening steeds meer af te stemmen op de behoeften van werkzoekenden, werkenden en bedrijven.

Op de Leerwerkdag van 4 november jl. bleek een hele dag nog te kort om alle kennis onderling uit te wisselen en positieve praktijkervaringen te delen. Het verslag van deze inspirerende dag lees je verderop in deze nieuwsbrief.

Sinds juni dit jaar zijn in Friesland, Twente en Rijnmond pilots met ‘Leerwerkloketten Plus’ van start gegaan. In deze drie regio’s wordt gekeken of, en zo ja hoe, een robuustere inzet van de Leerwerkloketten bijdraagt aan het realiseren van toegankelijker loopbaan- en opleidingsadvies voor iedereen. De Plus-plannen zijn ondertekend en worden nu verder uitgewerkt en uitgevoerd. Daarbij worden waar relevant ook de andere Leerwerkloketten betrokken, zodat heel Leren en Werken profijt zal hebben van de resultaten van de Plus-pilots.

Leren en Werken is momenteel ‘hotter’ dan ooit. In 2020 gaat een nieuwe subsidieregeling van start om leren en ontwikkelen in het mkb te bevorderen. Ook valt tegen die tijd meer nieuws te verwachten over het STAP-budget, een individuele ontwikkelingssubsidie voor werkenden en niet-werkenden.

Ook de SER laat zich niet onbetuigd met zijn Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen. In het kader daarvan vond woensdag 27 november 2019 een landelijke conferentie plaats, waaraan ook vanuit het programma Leren en Werken een bijdrage is geleverd.

Rieky Janssen

Landelijk manager Leren en Werken