> Leerwerkloketten gaan door tijdens crisis

Leerwerkloketten gaan door tijdens crisis

Sinds 16 maart kunnen ook de Leerwerkloketten vanwege de coronamaatregelen geen klanten ontvangen op locatie. Alle groepsbijeenkomsten en evenementen zijn eveneens tot nader order afgelast. Medewerkers werken vanuit huis. De dienstverlening gaat gewoon door, maar nu ‘op afstand’. Alle Leerwerkloketten zijn bereikbaar voor vragen en adviesgesprekken. Een rondje door het land laat zien dat dit gebeurt met veel elan.

Bereikbaar

Landelijk adviseur Gera de Vries: “De medewerkers van het Landelijk Team hebben bij alle Leerwerkloketten nagevraagd hoe zij hun dienstverlening momenteel uitvoeren. Dat gaf een positief beeld. Alle loketten zijn bereikbaar gebleven. Er wordt gebruik gemaakt van telefoon, mail, chat en app. Gesprekken kunnen nu niet face-tot-face plaatsvinden, maar lopen via  videobellen. Testen worden digitaal besproken. Regio’s die een inloopspreekuur hielden op locatie hebben dit nu omgezet in een telefonisch spreekuur. Klanten worden waar nodig gewezen op wat ze zelf al kunnen uitzoeken via de nieuwe pagina ‘Aan de slag met je loopbaan’ op onze website.”

Netwerk

Het aantal klanten dat contact zoekt met een Leerwerkloket is sinds half maart gemiddeld iets teruggelopen. “Leerwerkadviseurs hebben de indruk dat mensen nu even met andere dingen bezig zijn. Er komen wel steeds meer klanten die hun baan kwijt zijn geraakt. Uit zichzelf, ofdoorverwezen door UWV als ze bijvoorbeeld willen overstappen naar een andere sector. Vragen van werkgevers krijgen we momenteel niet zoveel, maar wel doorverwijzingen vanuit het WerkgeversServicepunt als er opleidingsvragen zijn.”

Gemeenten, scholen en UWV werken in deze periode eveneens zonder directe klantcontacten. “Het onderlinge netwerk wordt intensief gebruikt, met grote inzet om elkaar van dienst te zijn of in het werk bij te springen. De crisis veroorzaakt een gevoel van ‘samen de schouders eronder’ om de klanten zo goed mogelijk te helpen. De economische situatie is natuurlijk in één klap veranderd, iedereen moet daar zijn weg in vinden.”

Arbeidsmarkt

Er wordt ook al nagedacht over de arbeidsmarkt verderop in de crisis en daarna. “Het aantal werkzoekenden loopt flink op. Er zijn sectoren die ernstig getroffen worden zoals de horeca, en andere waar juist een groeiende vraag ontstaat, bijvoorbeeld zorg, supermarkten en bezorgdiensten. Heroriëntatie en omscholing worden belangrijker dan ooit. In sommige regio’s worden online leermogelijkheden aangeboden; daarmee kunnen mensen zelfstandig van achter de laptop werken aan hun ontwikkeling.”

Een van de knelpunten die de Leerwerkloketten nu al zien, is dat er door de coronacrisis minder stageplekken zijn en dat leerwerktrajecten worden uitgesteld. “Via maatwerk in samenspraak met partners en bedrijven is het soms mogelijk iemand toch op weg te helpen, bijvoorbeeld met tijdelijk werk.”

Toekomst

De Leerwerkloketten denken ook na over hun eigen functioneren na de intelligente lockdown. “Waarschijnlijk gaan binnenkort een aantal locaties weer open als die kunnen voldoen aan de 1,5 meter-eis. Face-to-face contact is nu eenmaal onvervangbaar. Wel leert deze periode ons dat je veel meer digitaal kunt doen en regelen dan we eerst dachten. Een deel van de online dienstverlening zullen we zeker ook in de toekomst doorzetten en verder vervolmaken.” Ook zien de Leerwerkloketten een duidelijke plaats voor hun dienstverlening op de veranderde arbeidsmarkt van straks.