> EVC Procedure

EVC Procedure

Stap 1

Het herkennen van competenties.

De competenties worden in kaart gebracht onder begeleiding van een erkende EVC-aanbieder. In een portfolio wordt beschreven welke kennis en ervaring zijn opgedaan tijdens werk, opleiding of elders. Zoveel mogelijk bewijsmateriaal wordt verzameld. Bijvoorbeeld informatie over gevolgde opleidingen, cursussen, uitgevoerde projecten, functiebeschrijvingen, referenties e.d.

Stap 2

Het herkennen van competenties.

Een deskundige (assessor) beoordeelt vervolgens de competenties. Deze worden vergeleken met één of meer kwalificaties, de eindtermen van de MBO of HBO opleidings waarvoor de EVC procedure wordt toegepast.

Stap 3

De ontwikkeling van competenties.

De laatste stap in een EVC-procedure bestaat uit het maken van een persoonlijk opleidingsplan om de ontbrekende kwalificaties te halen. Dit kan zowel in de theorie als in d praktijk gebeuren. Voor werkenden wordt dit persoonlijk opleidingsplan in overleg met de werkgever samengesteld.

De procedures voor erkenning van verworven competenties door ongeveer drie maanden. De kosten bedragen € 900,- tot € 1.400,-.

Meer informatie over EVC is te vinden op  www.nationaal-kenniscentrum-evc.nl