> Leerwerkloket in cijfers: mei 2016

Leerwerkloket in cijfers: mei 2016

Klanttevredenheidsenquête

Eind maart vroegen we alle inwoners waar onze loopbaanadviseurs een gesprek mee voerden, naar hun ervaringen met het Leerwerkloket.
Meer dan 25% van de bevraagden hebben de enquête ingevuld. Heel erg fijn dat zoveel mensen ons willen vertellen wat ze van onze dienstverlening vinden.

Het Leerwerkloket krijgt een mooie 7,5 als rapportcijfer. Een resultaat waar we blij mee zijn.
Onze kandidaten zijn vooral te spreken over de snelheid waarmee ze met hun vragen bij het Leerwerkloket terecht kunnen. Een dikke 8.
De kennis van de loopbaanadviseurs over onderwerpen als scholingsmogelijkheden en arbeidsmarkt worden beoordeeld met een 7,5. De uitgebrachte adviezen scoren een 7,5.

Op de vraag of men ook ergens anders met hun vraag terecht kan, is het antwoord niet verrassend: nee. Het persoonlijk contact in tegenstelling tot digitaal contact stelt men ook zeer op prijs.
Uit de NPS (net promotor score) blijkt dat men ons graag aanbeveelt bij anderen: een score van 37.

Al met al zijn we aardig tevreden met zulke cijfers, ook al blijven we onszelf uitdagen om over de hele linie goed te blijven scoren.

Kandidaten in cijfers

Van de individuele kandidaten registreren we een aantal zaken, die we graag delen in bijgaand document.