> Leerwerkakkoord getekend

Leerwerkakkoord getekend

Allard Castelein, president-directeur van Havenbedrijf Rotterdam, verwoordde mooi waarom het Leerwerkakkoord hard nodig is: “Het is niet nieuw dat we dit doen, het is nieuw dat we dit met elkaar doen.” Het Rotterdams Leerwerkakkoord moet ook bijdragen aan het verlagen van het aantal bijstandsuitkeringen.

Naast het overkoepelende Rotterdamse Leerwerkakkoord zijn er sectorakkoorden, waarin de sectoren concrete afspraken maken met elkaar. De sectorakkoorden haven en MKB werden ook op 5 februari ondertekend. Hierin is o.a. afgesproken dat er 1000 carrièrestartgaranties afgegeven worden aan mbo-studenten, en er wordt een platform opgericht waar havenpersoneel kennis en ervaring op kan doen bij andere bedrijven. Er komen banenmarkten voor MKB-bedrijven en zij begeleiden jaarlijks 500 werkzoekenden uit de regio Rijnmond naar werk.

Later dit jaar volgen nog sectorakkoorden voor bouw, energie, zorg, facilitaire dienstverlening en horeca en toerisme. Het Leerwerkakkoord is een open samenwerking; geïnteresseerde organisaties en bedrijven kunnen zich aanmelden om mee te doen.

“Nog te veel mensen blijven aan de kant staan,” zegt wethouder Moti (Werk en inkomen en NPRZ). “Veel bedrijven krijgen hun vacatures niet vervuld, en Rotterdam laat groei liggen. Er ontstaan nieuwe banen door de robotisering, de energietransitie en digitalisering waar we ons op moeten voorbereiden.” Een gezamenlijke aanpak door bedrijfsleven, onderwijs en overheid moet antwoord geven op deze mismatch op de arbeidsmarkt. Het Rotterdams Leerwerkakkoord heeft een looptijd van zes jaar.

Bij de presentatie vertelde Remco Tournier van ICL dat hij geen nieuwe werknemers meer kon vinden voor zijn groeiend bedrijf. Hij besloot de gemeente te benaderen en kon een aantal werkzoekenden plaatsen. Eén van hen is Abid Hussain. Abid doet nu productiewerk en is blij dat hij weer aan de slag is: “Ik had geen ritme toen ik geen werk had en had gezondheidsproblemen. Nu ik werk is dat voorbij.”