> Jongeren vinden werk via WSPR-Jong

Jongeren vinden werk via WSPR-Jong

Pit010 is een welzijnsorganisatie in gebied IJsselmonde. Zij voeren in opdracht van de gemeente Rotterdam  de zogenaamde  ‘welzijnsopdracht’ uit. Pit010 is er voor alle bewoners van het gebied IJsselmonde.
Zeven jongerencoaches zijn bij Pit010 aan het werk voor jongeren.
Een van de jongerencoaches is Tim Volker. We hebben aan Tim gevraagd wat zijn werk inhoudt en op welke manier hij samenwerkt met WSPR-Jong (WerkgeversServicePunt Rijnmond gericht op vacatures voor jongeren).
Jongeren van 12 tot 27 jaar behoren tot de doelgroep van de jongerencoaches.
Het zijn jongeren die via een wijkteam, jeugdzorg, scholen of andere samenwerkingspartners worden aangemeld. Maar ook jongeren die Tim via zijn ambulante werkzaamheden tegenkomt. In het laatste geval gaat het om jongeren van de straat met de bijbehorende problematieken. De jongeren hebben  meestal weinig tot geen werkervaring en een minimaal aantal diploma’s. Daarnaast speelt dat houding en gedrag nog niet direct aansluit bij wat een werkgever verwacht.

Hoe gaat Tim te werk?

Het gaat voornamelijk om de relatie die Tim heeft met de jongeren. De jongeren zijn vaak al in aanraking gekomen met verschillende soorten hulpverlening. Het resultaat was niet altijd positief waardoor het vertrouwen van de jongeren in organisaties laag is. In eerste instantie wordt intensief gewerkt aan het versterken van de vertrouwensband tussen de jongere en de coach.
De CV’s van de jongeren zijn vaak niet heel overtuigend daarom gaat Tim op zoek naar kwaliteiten bij de jongeren.
De jongeren komen via Tim in aanraking met de vacaturekrant van WSPR-Jong. Tim neemt samen met de jongeren de vacatures uit de krant door. Als hij denkt dat een jongere geschikt is voor een vacature dan stuurt hij het CV van de jongeren door naar WSPR-Jong. Vervolgens gaat Tim uit het proces en doet de jongere het zelf verder. Dit lukt de ene keer beter dan de andere keer.

Voor de meeste jongeren gaat het voornamelijk om laaggeschoold werk of om een leer-werk mogelijkheid. Vacatures waar een opleiding aan vast zit vallen het meest in de smaak. In eerste instantie willen de jongeren geld verdienen waardoor het nut van een diploma op de achtergrond raakt. Een BBL-traject (Beroeps Begeleidende Leerweg) is dan een perfect alternatief. De laaggeschoolde banen zorgen ervoor dat sommige jongeren nog een keer gaan nadenken over het nut van school. Ze zien in de praktijk dat zonder diploma’s de kansen gering zijn.  Ook is hun vertrouwen in eigen kunnen niet heel hoog op het gebied van leren. Volgens Tim zouden de meeste jongeren het wel aankunnen maar ontbreekt de motivatie. Het inkomen bij een BBL-traject zorgt voor dat stuk motivatie.

Via de netwerkbijeenkomsten die door WSPR- Jong waren georganiseerd zijn goede contacten tot stand gekomen.  De netwerkbijeenkomst, The Match is hiervan een mooi voorbeeld.
Tijdens deze bijeenkomst kregen jongeren de kans om zichzelf direct te presenteren bij een werkgever. Op de achtergrond waren de jongerencoaches en begeleiders van de jongeren aanwezig. Een aantal jongeren kon na deze bijeenkomst aan de slag in een BBL-traject bij Stedin.
De jongeren krijgen bij Stedin een leer-werk-contract aangeboden voor 2 jaar. Tijdens deze periode kunnen zij een MBO 2 diploma halen en later doorstromen naar MBO 3. Zij worden opgeleid tot onderhoudsmonteur installatietechniek.
In het begin van dit leerwerk- traject bleef Tim de jongeren begeleiden op het gebied van werknemersvaardigheden.

Van de jongeren die via WSPR-Jong werk hebben gevonden is een aantal nog aan de slag bij de werkgever van de vacature, sommigen zijn elders aan de slag of zijn weer op zoek naar werk.

Ga naar de website van PIT010 voor meer informatie over deze welzijnsorganisatie.