> Inzet taalmeter

Inzet taalmeter

De Taalmeter is een online screening waarmee het Leerwerk loket Rijnmond op een snelle en eenvoudige wijze mensen op het spoor kan komen die mogelijk moeite hebben met begrijpend lezen.
De Taalmeter bestaat uit drie leesopdrachten met totaal 24 verschillende vragen die in maximaal vijftien minuten beantwoord kunnen worden.
Deelnemer en Leerwerkloket Rijnmond krijgen de uitslag  van de taaltest direct via e-mail binnen. Indien de deelnemer ‘onvoldoende scoort’ wordt  hij/zij doorverwezen naar een Taalhuis.
In Rotterdam is het Taalhuis gevestigd in de centrale bibliotheek. Een medewerker van het Taalhuis informeert de deelnemer over vervolgstappen en  gaat samen met de deelnemer op zoek naar een passende taalaanbieder.

Voor het LeerWerkLoket neemt Gil Dolk de meeste taaltesten af. Gil vertelt over zijn ervaringen hiermee.

In de afgelopen weken heb ik tijdens het inloopspreekuur dinsdagmiddag van 13:00 tot 16:00 uur diverse bezoekers gevraagd mee te werken aan de online screening. Deelname is niet verplicht hierdoor kunnen bezoekers ook nee zeggen zonder opgave van reden.
Reacties zijn overwegend positief en de jongeren t/m 26 jaar willen in principe meedoen. In het algemeen is de uitslag goed en krijgen de deelnemers direct de uitslag te zien.
Bij een klein aantal bezoekers was de uitslag niet positief.  In de e-mail staat dan vermeld dat er een sterke indicatie is dat de deelnemer laaggeletterd is.

Vanuit het Leerwerk Loket Rijnmond hebben wij de mogelijkheid om de bezoeker het adres van het Taalhuis te geven en wij vragen de bezoeker of de gegevens doorgestuurd mogen worden naar dit Taalhuis zodat zij contact kunnen leggen voor een afspraak.
De Taalmeter is naar mijn idee ook een goed instrument om te kunnen achterhalen of laaggeletterdheid wellicht de reden is van schulden, schoolachterstand of andere problemen.

Gil Dolk