> Investeren in kennis

Investeren in kennis

Ontwikkelen werkt

De eisen aan de kennis, vaardigheden en diploma's van werknemers worden steeds hoger. De werkomgeving verandert snel en dat vraagt een verhoogde flexibililteit in de kennis en vaardigheden van personeel.

Waarom investeren in scholing?

  • Goed opgeleide werknemers zorgen voor een betere kwaliteit en dienstverlening.
  • Door te blijven leren blijven werknemers scherp en flexibel voor verandering.
  • Werknemers die zichzelf kunnen blijven ontwikkelen zijn beter gemotiveerd en minder ziek.
  • Investeren in ontwikkeling bindt werknemers met de organisatie. Door het bieden van opleiding stroomt personeel makkelijker door en houdt je toch de ervaring en kennis binnen het bedrijf.

Blijven leren betekent niet dat werknemers terug moeten naar school. Werken en leren zijn in veel gevallen prima te combineren. Met behulp van maatwerkopleidingen op de werkplek bijvoorbeeld. Ook een Ervaringscertificaat  (EVC) kan een werknemer helpen (versneld) een diploma te behalen. Ook het aanbieden van leerbanen binnen je bedrijf kan voordelen opleveren. 

Meer informatie over de voordelen van scholing en de regelingen in de regio? Zie de financiële regelingen. Neem als werkgever ook gerust contact op met het Leerwerkloket. Wij helpen je verder en/of zorgen ervoor dat je vraag bij de juiste persoon van Werk in Zicht terecht komt.