> Hoe vind ik een goede opleiding en opleider?

Hoe vind ik een goede opleiding en opleider?

Wanneer je besloten hebt om een opleiding te volgen, wil je weten of je wel de goede opleiding volgt. Hoe weet je dat je te maken hebt met een betrouwbare opleider en een goede opleiding?

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft 3 registers met daarin een overzicht van erkende onderwijsinstellingen. Dit zijn de registers voor particulier voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo), voor beroepsopleidingen en voor opleidingen in het hoger onderwijs (ho). U kunt de registers inzien op internet.

Daarnaast kan je kijken of een opleider aangesloten is bij een brancheorganisatie. De Nederlandse Raad voor Training en opleiding (NRTO) is die Branche organisatie.

De NRTO is de brancheorganisatie voor alle private trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. De NRTO heeft een belangrijke rol bij het op de agenda zetten van Leven Lang Leren in Nederland. De NRTO wil een kwalitatief erkend en herkend hoogstaand, flexibel en gevarieerd onderwijs-, opleidings- trainings- EVC en examenaanbod realiseren.

De NRTO stelt zich tot doel de kwaliteit van het privaat trainen en opleiden inzichtelijk te maken en te bevorderen. Dit gebeurt onder meer door de leden te binden aan de gedragscode van de NRTO, door in samenspraak met de consumentenbond Algemene Leveringsvoorwaarden voor particulier onderwijs op te stellen en door regelmatig overleg met kwaliteitsborgende organisaties in Nederland.

De NRTO informeert haar leden over initiatieven die genomen worden om de kwaliteit van het Leven Lang Leren (internationaal) zichtbaar te maken. De NRTO heeft ruime aandacht voor consumentenbescherming en heeft een gedragscode die de belangen van de consument (individu of bedrijf) waarborgt.

Om lid te kunnen zijn/worden van de NRTO moet men voldoen aan de opgestelde gedragscode, en dienen de leveringsvoorwaarden van de aanbieder aangepast te zijn aan de leveringsvoorwaarden van de branche. Daarnaast is de NRTO aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken. Uitspraken van de geschillencommissie zijn voor NRTO-leden bindend.

De NRTO telt ruim 220 leden (2013). Deze leden bieden uiteenlopende opleidingen en trainingen aan. Een overzicht van de leden vindt u op de website: http://www.nrto.nl/leden/