> Fred van der Westerlaken, voorzitter van het College van Bestuur, Onderwijsgroep Tilburg

Fred van der Westerlaken, voorzitter van het College van Bestuur, Onderwijsgroep Tilburg

“Een leven lang leren zit in mijn DNA”, verklaart Fred van der Westerlaken.

Jezelf permanent ontwikkelen doe je op tal van manieren. Maar een onderdeel daarvan is formeel en met een diploma. Dat diploma is een kwalificatie die zorgt voor een legitimatiebewijs en zelfvertrouwen op de arbeidsmarkt.

De ontwikkeling van beroepen zit in een versnelling als gevolg van enorme technologische ontwikkelingen. Er zijn goeroes die claimen dat de helft van de beroepen waar we nu voor opleiden niet meer bestaan in de nabije toekomst. Deze ontwikkeling is niet te stoppen en zegt veel over de noodzaak om te blijven ontwikkelen. Soms kan een werkgever een stimulerende rol hierin vervullen. Soms is het noodzakelijk om jezelf verder te ontwikkelen. Als je van baan verandert bijvoorbeeld, of ontslagen wordt.

De vraag is hoe je mensen kunt verleiden om zich permanent te blijven ontwikkelen? Het is de vraag hoe ervoor te zorgen dat een leven lang leren als een uitnodiging wordt gezien en niet als een donkere wolk die op je afkomt met de boodschap: Gij zult ontwikkelen!

Als opleider zoekt Fred van der Westerlaken steeds naar samenwerking met bedrijven om op een adequate manier om te gaan met bedrijfsgerichte vraagstukken en die te vertalen naar het reguliere onderwijs. Zijn ambitie is om het beste onderwijs in Nederland te verzorgen. Iedere dag proberen het onderwijs beter te maken! Dit breidt zich als een olievlek uit binnen zijn organisatie.

Sommige mensen hebben dit in zich, die vinden hun weg wel, anderen hebben prikkels nodig.

Het Leerwerkloket vervult deze rol bij de groep mensen die deze prikkels missen. Een initiatief als het Leerwerkloket is dan heel handig. Zeker ook vanuit de werkgever. Het Leerwerkloket heeft de kennis en kunde en daar zit wat Fred betreft meteen de link naar onderwijs.