> Financieel voordeel voor werkgevers

Financieel voordeel voor werkgevers

Wat doet het Leerwerkloket voor u?

Het Leerwerkloket is goed op de hoogte van de verschillende financiële regelingen en subsidies op het gebied van leren en werken.
Wanneer u kandidaten in een leerbaan wilt plaatsen, geven wij voorafgaand aan de mogelijke plaatsing voor elke afzonderlijke kandidaat advies over de aanvraag van financiële regelingen en subsidies. Wij adviseren hierbij ook over de mogelijke stapelbaarheid van de verschillende regelingen. Bovendien vertellen wij u hoe u de aanvraag kunt indienen.
Wij adviseren niet over kandidaten die reeds in een leerbaan zijn geplaatst.

Voor u als werkgever zijn er verschillende mogelijkheden die honderden tot duizenden euro´s aan financiële voordelen opleveren voor het aannemen en/ of scholen van (nieuwe) medewerkers. Ze zijn tenslotte als werknemer én klant de toekomst van uw bedrijf.

Hieronder de meest voorkomende financiële voordelen kort onder elkaar.

Belastingvoordelen:

De belastingdienst biedt subsidie mogelijkhedenbij de  scholing van uw medewerkers.
Maar ook bij aanname van nieuwe medewerkers. Goede voorbeelden hiervan zijn de :

 • Subsidieregeling Praktijkleren
 • Tel mee voor Taal

Voor werknemers met een uitkering:

 • Mobiliteitsbonus (premiekorting voor het in dienst nemen van jongere werknemers, oudere werknemers, arbeidsgehandicapte werknemer en doelgroep banenafspraak)

klik hier voor nader uitleg

UWV Subsidiemogelijkheden

 • 1. Beleidsregel scholing 2016.
 • 2. Proefplaatsing.
 • 3. Brug-WW.
 • 4. Compensatieregeling
 • 5. Loon compensatie bij ziekte (no-risk-polis).
 • 6. Vergoeding voorziening werkgever.
 • 7. Minder loon Wajonger (loondispensatie).

klik hier voor nader uitleg

Sectorale regelingen

klik hier voor nadere uitleg

Gemeentelijke regelingen

De gemeente regelingen verschillen per gemeente. De regelingen van de gemeente waar de kandidaat is ingeschreven zijn van toepassing. Neem hiervoor contact op met het LeerWerkLoket of met de gemeente. 

Participatiewet

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet op de sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wajong. Personen die voorheen een bijstandsuitkering ontvingen op grond van de Wet Werk en Bijstand ontvangen nu een uitkering op grond van de Participatiewet. Doel van de Participatiewet is om mensen met arbeidsvermogen die vallen onder de doelgroep van de Participatiewet naar werk toe te leiden, bij voorkeur naar regulier werk.Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet.

Gemeenten hebben op grond van de Participatiewet een breed instrumentarium om mensen met beperkingen aan werk te helpen. Hierbij gaat het om uitkeringsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden. Deze instrumenten bieden ook ondersteuning voor werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking aannemen.

De gemeenten hebben op grond van de Participatiewet hiervoor de volgende instrumenten:

 • 1. Loonkostensubsidie
 • 2. Jobcoach/begeleiding
 • 3. Werkvoorzieningen
 • 4. Proefplaatsing
 • 5. Participatieplaats   

klik hier voor nadere uitleg

Digitaal advies

De verschillende financiële regelingen op het gebied van leren en werken kunt u ook terugvinden via de websites:
www.subsidiecalculator.nl 
www.subsidiescanner.nu
Via deze websites krijgt u snel inzicht in de omvang van de financiële regelingen van elke afzonderlijke kandidaat door het invullen van enkele gegevens van de (potentiele) werknemer. Bovendien krijgt u een digitale handreiking bij de aanvraagprocedure.
De gemeentelijke regelingen verschillen per gemeente en zijn niet allemaal op deze website opgenomen.
Voor aanvullend advies kunt u contact opnemen met het Leerwerkloket.