> Financiële regelingen

Financiële regelingen

Leren is voor iedereen: een eerste opleiding, omscholing of bijscholing. Op alle onderwijsniveaus zijn combinaties van leren en werken mogelijk. In de vorm van stages en leerbanen, duale opleidingen of maatwerktrajecten. Er is meer mogelijk dan u denkt en investeren in uzelf en in kennis loont! Dat vindt ook de overheid en daarom zijn er allerlei financiële regelingen en subsidies. Zo bestaan er voor bepaalde groepen of per regio speciale scholings-regelingen. Maar er zijn ook allerlei regelingen die het voor werkgevers interessant maken om iemand in dienst te nemen.

Scholing en loondienst

Als u in loondienst bent, kunt u uw werkgever vragen om de opleiding te betalen. Vaak zijn daarover afspraken gemaakt in de CAO. Werkgevers die hun personeel opleidingen aanbieden krijgen belastingkorting of subsidie en kunnen vergoedingen uit opleidingsfondsen krijgen. Bespreek dit met uw werkgever om opleiding naast uw baan mogelijk te maken.

Scholing maar geen werkgever

Heeft u geen werkgever of betaalt uw werkgever de opleiding niet? Dan zult u in de meeste gevallen zelf de opleiding moeten betalen. De kosten kunt u meestal aftrekken van de belasting, tenzij ze onder het drempelbedrag blijven. Bent u onder de 30, dan kunt u mogelijk een beroep doen op studiefinanciering. Bij een laag inkomen is de gemeente soms bereid om een deel te vergoeden.

Regelingen voor 50-plus

Voor 50-plussers is het vaak extra lastig om werk te vinden. Daarom zijn er diverse regelingen en activiteiten die werkzoekenden kunnen helpen, zoals Scholingsvoucher 50 plus of een Proefplaatsing. Ook zijn er regelingen voor werkgevers waarmee een werkgever financieel voordeel krijgt als hij een 50-plusser aanneemt. Denk aan de Mobiliteitsbonus en Compensatieregeling.

Subsidiecalculator

Er zijn meer financiële voordelen. Zo mogen werkgevers per 1 juli 2014 bijvoorbeeld een premiekorting toepassen in de loonaangifte voor voormalig werkloze jongeren. De online subsidiecalculator presenteert landelijke regelingen en subsidies voor een nieuwe medewerker overzichtelijk op een rij. Naast de hoogte van de bedragen geeft de calculator achtergrondinformatie over de subsidies en regelingen en de te ondernemen acties.


Wilt u hier graag een persoonlijk advies over? Loop gerust een keertje binnen op de open inloop of maak een afspraak met een Adviseur.