> Financiële mogelijkheden en subsidies

Financiële mogelijkheden en subsidies

Wil je als Flevolandse werkgever werken en leren stimuleren? Dan kun je gebruik maken van financiële voordelen. Klik hier voor meer informatie of download de brochure onderaan deze pagina voor een totaaloverzicht van de financiële regelingen leren en werken voor werkgevers. Hieronder hebben we alvast een aantal actuele en mogelijk relevante subsidies voor jou als werkgever uitgelicht. Helemaal nu in tijden van Corona.

Werkgevers

  • NOW: Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) tot maximaal 90% van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen over 4 maanden door de coronacrisis. Werkgevers die gebruikmaken van de tweede NOW-regeling zijn verplicht om zich in te spannen voor om- en bijscholing van hun werknemers. Zij moeten hun werknemers aansporen een ontwikkeladvies aan te vragen en scholing te volgen, zodat zij ook in de toekomst voldoende opgeleid zijn voor (behoud van) werk. Klik hier voor meer informatie over de NOW 2.0 die geldt tot 1 oktober 2020 en over de NOW 3.0 die ingaat per 1 oktober 2020. 
  • Subsidieregeling Praktijkleren: Deze regeling heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijk- of leerwerkplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Het maximum is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Klik hier voor meer informatie over de Pilot Praktijkleren in regio Flevoland of bekijk dit filmpje waarin de pilot eenvoudig wordt uitgelegd.
  • Subsidieregeling Tel mee met taal: Met deze subsidie is het aantrekkelijk om te investeren in taal- en digivaardigheid van mensen. Klik hier voor meer informatie.

Interessante links 

Klik hier om terug te gaan naar de pagina 'Ik ben werkgever'.