> Feyenoord Matchdays

Feyenoord Matchdays

In december 2015 kwam Mark Smit, destijds projectcoördinator bij Feyenoord Jobscorer, met het idee om een ludieke tweedaagse “Match” te organiseren om jongeren en werkgevers bij elkaar te brengen. In het kader van de aanpak Jeugdwerkloosheid stond werkgelegenheid voor jongeren hoog op de agenda. Na alle voorbereidingen te hebben getroffen, werd de eerste editie op 26 en 27 mei 2016 neergezet in De Kuip. De eerste editie was gigantisch geslaagd en bleek goede input voor een aantal onderzoeksrapporten in het kader van de Aanpak Jeugdwerkloosheid.

De Feyenoord Matchdays bestaat uit twee dagdelen.

De eerste middag  krijgen zo’n 50 werkzoekenden interactieve workshops met spelelementen. Doel hiervan is dat de werkzoekenden op deze manier belangrijke werknemersvaardigheden leren én voorbereid zijn op de tweede dag, nl. de banenmarkt. 

De tweede middag staat in het teken van de banenmarkt. Op deze middag worden zowel de werkzoekenden als de werkgevers uit hun comfortzone gehaald en zullen zij samen de interactie opzoeken. Dit, door middel van het toevoegen van spelelementen. Alle werkzoekenden krijgen de kans om bij elke werkgever op te vallen. In plaats van een cv nemen de werkzoekenden een zgn. spelerskaart mee waar alle relevante informatie op staat zoals competenties en vaardigheden. Doel van deze middag is dat werkgevers de persoon achter de jongere zien en niet op basis van alleen een cv beoordelen. Om een beeld te geven van het succes. Bij de laatste editie zijn er 130 ‘matches’ gemaakt tussen jongeren en werkgevers, een zeer geslaagd en mooi aantal. Uiteindelijk is 33 procent van de werkzoekenden succesvol aan een baan geholpen met een van de aanwezige werkgevers.

Om een mooi beeld te geven van de Feyenoord Matchdays, heeft de Metro een mooi stuk gepubliceerd over de Feyenoord Matchdays (dag 1).
Via deze link komt u op het hele verhaal.

Er werd volop gevraagd wat de succesfactoren zijn van de Matchdays en ik denk zelf dat dat het volgende is:

De persoonlijke begeleiding door de jongeren te koppelen aan een vaste spelbegeleider, de geweldige betrokkenheid van ons team. De kleinschaligheid van de groepen waardoor persoonlijk contact mogelijk was!  

Verder uiteraard het op maat gemaakte programma vol spel en interactie en andere relevante workshops (zoals social media) en de spelerskaart blijken een regelrechte uitvinding!

Hierdoor werd beoogd dat hiërarchie tussen werkgever en kandidaat werd weggenomen en zo een gelijkwaardige relatie te creëren. 

Dahlia Bhoelai-Bulla
Adviseur Werkgeversdienstverlening