> EVP project loopt goed!

EVP project loopt goed!

De tweede groep van het EVP-traject, wat het Leerwerkloket voor de gemeente Rotterdam uitvoert, is half juni gestart. Het is een enthousiaste groep van twee dames en drie heren. Het is leuk om te zien hoe ze tijdens de workshops met elkaar overleggen en elkaar tips geven, een soort kruisbestuiving.  Op mijn vraag of ze op de foto wilden voor de nieuwsbrief, reageerden ze allen positief en te zien is dat ze het ook leuk vinden!

Demelzio: “je leert je werkervaring te beschrijven en wordt door de begeleider geholpen . Dat vind ik fijn”. 

Meryem: “doordat mijn diploma’s en mijn werkervaring, stages en vrijwilligerswerk straks beschreven staat in de rapportage en ook wat mijn competenties zijn, kan een werkgever in één oogopslag zien wat mijn kennis en ervaring is en dat vergroot mijn kansen op de arbeidsmarkt”.

En Jay zegt: “ik leer meer over mijzelf  en mijn competenties doordat ik mijn werkervaring beschrijf aan de hand van de STAR-methode en dat is heel verhelderend”.

Voor Sariah heeft deelname aan het traject er al voor gezorgd dat ze vanaf augustus een half jaar een baan heeft. Proficiat Sariah!  Ze maakt het EVP-traject vanzelfsprekend af, want, zegt ze: “in de rapportage worden mijn competenties, werkervaringen en opleidingen overzichtelijk vermeld en dat is goed voor mijn toekomst”.

Behalve de workshops worden de deelnemers ook op afstand begeleid en duurt het traject in totaal circa 6 weken. In september gaan we van start met de derde groep. Ik kijk ernaar uit!

Pien Schaap
EVP-begeleider