> Flexlab 2020-2021: Inspiratie, netwerk, kennisdeling én samen onderzoeken

Flexlab 2020-2021: Inspiratie, netwerk, kennisdeling én samen onderzoeken

Datum: 
woensdag, 7 oktober, 2020
Tijd: 
13:00 tot 14:00
Locatie: 
Online via Teams
Grote groep lachende diverse mensen poseren voor foto

Wegens succes organiseert CINOP het derde jaar op een rij het FlexLab.

In voorgaande edities stonden praktijkervaringen (studenten en collega’s) van verschillende instellingen centraal. Daarnaast gaven gastsprekers verdieping op diverse actuele thema’s. Het doel was inspireren, kennisdeling en netwerken. 

Nieuw in de editie van 2020-2021 is dat we 10 flexpraktijken beroepsonderwijs van deelnemers uit het FlexLab gaan bestuderen als casestudies. Vorig jaar hebben wij dat namens CINOP gedaan. We hebben daar zelf enorm veel van geleerd en veel van onze relaties hebben het met interesse bestudeerd. Die ervaring willen we ook met de deelnemers van het FlexLab doormaken. We gaan dus met elkaar onderzoeken, verdiepen én publiceren! CINOP begeleidt het schrijfproces.

Kennismakingsbijeenkomst

De kennismakingbijeenkomst staat gepland op woensdag 7 oktober van 13:00 – 14:00 uur. Gezien de huidige omstandigheden organiseren we de kennismakingsbijeenkomst dit jaar online.

Deze bijeenkomst zal in het teken staan van verdere toelichting op het programma en de doelstelling van het vernieuwde FlexLab  2020 – 2021. Net als de afgelopen jaren zullen we deze bijeenkomst ook gebruiken om jullie wensen voor het Flexlab op te halen, zodat we daar in het programma nog beter rekening mee kunnen houden.

Data

De planning voor de bijeenkomsten is op dit moment als volgt.

De volgende bijeenkomsten zullen plaatsvinden op een woensdag van 10:00 – 16:00 uur:

  11 november 2020 – Onderwijsvernieuwing (online, bijeenkomst wordt opgenomen)

Introductiebijeenkomst op het FlexLab en het thema onderwijsvernieuwing. We bespreken welke grootschalige innovatiedilemma’s er samenhangen met flexibilisering en welke benaderingen het meest succesvol zijn gebleken. Daarnaast worden er groepen gevormd waarin praktijkvoorbeelden van flexibilisering verder worden uitgediept.

  20 januari – Digitalisering: onderwijs, ICT en afstandsleren (vooralsnog fysiek)

De eerste inzichten uit de praktijken uit bijeenkomst 2 worden gedeeld en hierop wordt gereflecteerd. Daarnaast gaan we met gastsprekers in op het thema digitalisering.

  14 april  – Flexaminering en kwaliteitsboring (vooralsnog fysiek)

De praktijk uit bijeenkomst 4 wordt uitgewisseld en hier wordt op gereflecteerd. Welke knelpunten brengt flexibilisering met zich mee in relatie tot examinering, onderwijsvernieuwing en kwaliteitsborging en hoe kan je hier mee omgaan?

  23 juni – Afsluitend symposium (vooralsnog fysiek)

Een feestelijke afsluiting waarin de geleerde lessen van het FlexLab centraal staan. Ook je collega’s zijn welkom! Tijdens het symposium komen gastsprekers aan het woord en lanceren we over de praktijken die centraal stonden een gezamenlijke publicatie.

 

De volgende bijeenkomsten worden in kleine groepjes gepland. Hierbij kunnen jullie onderling bepalen waar wordt afgesproken, of jullie dit fysiek of online plannen en wanneer:

  December – De praktijk in! Ronde 1

In groepen bezoeken we samen 5 verschillende onderwijslocaties bij collega’s in het FlexLab, waar wordt gewerkt aan flexibel onderwijs. Onder leiding van CINOP onderzoeken we samen deze praktijken.

  Maart – De praktijk in! Ronde 2

In groepen gaan we 5 nieuwe onderwijslocaties bezoeken. Deze praktijken worden opnieuw besproken en geanalyseerd onder leiding van CINOP.

Aanmelden

Mocht je je nog niet hebben aangemeld, dat kan nog steeds via: https://www.cinop.nl/nieuws/flexlab-samen-werken-aan-succesfactoren-van-...