> Jaarcongres Vereniging Hogescholen

Jaarcongres Vereniging Hogescholen

Datum: 
donderdag, 23 april, 2015
Tijd: 
09:00 tot 18:00
Locatie: 
Utrecht
Nieuwe Buitensociëteit

Op donderdag 23 april 2015  vindt - voor de elfde keer - het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen plaats. De titel is: 'hbo@work, De arbeidsmarkt van de toekomst’. Dit congres staat geheel in het teken van kennisdeling, kennis en inzicht vergroten, banden aanhalen, bijpraten en netwerk uitbreiden. Het wordt deze keer in Zwolle georganiseerd, in de Nieuwe Buitensociëteit.

Aanmelden
De aanmelding wordt in de loop van januari 2015 geopend.

Thema
Het veelomvattende en uitdagende onderwerp 'hbo@work, De arbeidsmarkt van de toekomst’ biedt de mogelijkheid voor diverse invalshoeken. Het is onderverdeeld in één subthema voor de hoorcolleges, namelijk 'De arbeidsmarkt van de toekomst' en vier subthema’s voor de workshops, te weten: 

  1. Het onderwijs van de toekomst in relatie tot de veranderende arbeidsmarkt
  2. De arbeidsmarkt per sector (economie, gezondheidszorg, kunst, landbouw, pedagogiek, sociaal-agogisch, techniek)
  3. Samenwerking met de arbeidsmarkt
  4. De afgestudeerde als allround professional

Hogescholen kunnen hun bijdragen leveren in een drietal vormen: als workshop, als hoorcollege, of via een informatiekraam (externen kunnen uitsluitend als sponsor een informatiekraam inrichten, zie hieronder). Er is voldoende ruimte voor hogescholen om zich door middel van een informatiekraam (etalage) te presenteren. De organisatie doet daarom ook een oproep aan alle hogescholen om - al dan niet met een collega-hogeschool – met een informatiekraam op dit jaarcongres aanwezig te zijn. De keuze van de inrichting van de etalage is helemaal vrij. Laat maar zien! U kunt tot 10 april 2015 een informatiekraam reserveren. (De indientermijn voor workshopvoorstellen liep op 5 januari 2015 af.)

Een uitgebreide toelichting leest u in dit document.

Deelnamekosten
De deelnemerskosten bedragen tot 11 april € 195,- per persoon. Vanaf 11 april bedraagt de prijs € 225,-. Schrijf u dus op tijd in!

Voor studenten gelden de volgende tarieven:

  • Studenten die op uitnodiging van ISO en LSVb aan het congres deelnemen: op kosten van de Vereniging Hogescholen
  • Studenten die participeren in workshops: op kosten van de Vereniging Hogescholen
  • Studenten die aan het congres deelnemen: € 195,- (tot 11 april, daarna € 225,-)

Sponsors
Sponsors kunnen door middel van een stand op de informatiemarkt hun producten en/of diensten onder de aandacht van de bezoekers brengen. Heeft u hier interesse in? Neem dan contact op met het congresbureau via congresbureau@vereniginghogescholen.nl voor informatie over de mogelijkheden. Heeft u zelf een suggestie voor een sponsoritem, dan kunt u dat doorgeven. U zult dan zo spoedig mogelijk horen of dit voorstel gehonoreerd kan worden.

Impressie
Het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen trok ook in 2014 een groot aantal bezoekers. Een impressie in beeld.

Twitter
De hashtag is - evenals in voorgaande jaren - #hbocongres

Downloads
De downloadbare publicaties/documenten behorend bij dit jaarcongres, zoals de workshoppresentaties, worden opgenomen in deze map.

Leerwerkloket: