> Congres NVS-NVL: Met het oog op morgen

Congres NVS-NVL: Met het oog op morgen

Datum: 
donderdag, 9 april, 2015

Jan van Zijl, voorzitter MBO Raad, spreekt op 9 april bij 'Met het oog op morgen'. Dit congres van NVS-NVL gaat over de toekomst van loopbaanontwikkeling en leerlingenzorg anno 2025. Het vindt plaats in het nieuwe Tivoli Vredenburg te Utrecht.Passend onderwijs, het vernieuwde vmbo, doorlopende leerlijn LOB, het studievoorschot. Ontwikkelingen in het onderwijs volgen elkaar in rap tempo op. Op decanen,mentoren, leerlingbegeleiders en zorgcoördinatoren hebben deze ontwikkelingen een grote impact. Zij moeten zich continu aanpassen en krijgen nauwelijks de kans om na te denken over de toekomst van hun eigen werk. Die kans krijgen deelnemers op 9 april wel.ProgrammaOnder leiding van dagvoorzitter Jaap Robben is er discussie met kopstukken uit het veld. Van onderwijs (VO-Raad / MBO Raad), overheid (OCW) en ondernemers (MKB). Psychoanalyticus Paul Verhaeghe en cultuurinnovator Jef Staes prikkelen om vanuit een ander perspectief naar het onderwijs te kijken. Aanleiding voor het congres is het vijftigjarig bestaan van de vereniging. De NVS-NVL zet zich al vijftig jaar in om begeleiders in het voortgezet onderwijs te informeren, inspireren, professionaliseren en hun belangen te behartigen.Meer informatie is te vinden op de website van NVS-NVL.

Leerwerkloket: