> Bètadag in 8 steden!

Bètadag in 8 steden!

Datum: 
vrijdag, 31 januari, 2014 tot vrijdag, 14 februari, 2014

Eind januari/begin februari 2014 vindt wederom de Bètadag plaats. Acht universiteiten in het hele land openen hun deuren voor 3 havo/vwo scholieren die nog twijfelen over hun profielkeuze.

Te weinig bèta en technisch personeel

Er is een groot tekort aan beta en technisch geschoold personeel. Technische bedrijven trekken aan de bel en beginnen hun eigen opleidingen, omdat er te weinig bètastudenten zijn. Dit tekort begint bij het feit dat te weinig scholieren in hun derde jaar voor een bètaprofiel kiezen en logischerwijs niet doorstromen naar een bètastudie. Dit probleem wordt onderkent door studenten zelf en zij proberen hier iets aan te doen.

Betere voorlichting

Om uiteindelijk het tekort aan bèta en technisch personeel terug te dringen zullen er meer scholieren voor een natuurprofiel moeten kiezen in 3 HAVO/VWO. Scholieren hebben op die leeftijd geen idee wat bèta inhoudt en zullen dus niet uit zichzelf voor een natuurprofiel kiezen. Dit willen de studenten veranderen door zelf een dag op de universiteit of hogeschool te organiseren, de Bètadag. De Stichting zorgt ervoor dat de Bètadag een landelijk evenement wordt en de expertise opgedaan door de organiserende commissies behouden blijft.

De volgende universiteiten doen mee aan de Bètadag:

31 januari 2014

6 februari 2014

7 februari 2014

14 februari 2014

Geïnteresseerd?

Zorg er voor dat de Bètadag in elk geval genoteerd staat in uw agenda. De inschrijving voor de Bètadag 2014 is nu open, u heeft de mogelijkheid u en uw leerlingen voor deze dag op te geven.

Leerwerkloket: