> Ervaringsprofiel (EVP)

Ervaringsprofiel (EVP)

Het instrument zal ingezet worden voor Jongeren tot 27 jaar, zonder startkwalificatie (= niveau 2  MBO-opleiding) die gemotiveerd zijn  en graag aan het werk willen.

Het is voor dergelijke deelnemers vaak moeilijk om een werkgever op basis van een CV te overtuigen om op een sollicitatiegesprek te mogen komen. Werkgevers vragen immers veelal afgeronde opleidingen en dat hebben deze jongeren niet, terwijl ze wel vaak over de gevraagde competenties beschikken. Een EVP helpt om de deelnemer bewijzen te verzamelen dat hij juist toch geschikt is om voor een bepaalde functie in aanmerking te komen.   

Wat is EVP (Ervaringsprofiel)

Het Ervaringsprofiel is een vereenvoudigde versie van het ErvaringsCertificaat (EVC). Een ErvaringsProfiel bevat net als een ErvaringsCertificaat een beschrijving van de kennis, vaardigheden en ervaring (competenties) van de deelnemer. In een Ervaringsprofiel worden de competenties echter niet  ‘gewogen’  door een vakinhoudelijke deskundige voor  vrijstelling van delen van een opleiding, maar in een rapportage vastgelegd. Een ErvaringsProfiel is een uitstekend middel om de deelnemer inzicht  te laten krijgen in zijn of haar competenties en deze vervolgens aan een ander te laten zien, bijvoorbeeld aan een (toekomstig) werkgever. Op die manier toont de deelnemer aan dat hij over bepaalde vaardigheden/competenties beschikt. Ook kan aan de hand hiervan een uitgebreid CV worden opgesteld.

Voorbeeld:

Een tienermoeder kan ongetwijfeld aantonen om over bepaalde competenties te beschikken die ze heeft verworven door de zorg voor haar kind. Denk aan verantwoordelijkheidsgevoel etc.

Soms is praktijk beter dan alleen het papiertje.

Het traject

Aan potentiele  werkgevers wordt gevraagd wat de functies inhouden, welke werkzaamheden moeten worden verricht en over welke competenties de toekomstige werknemers moeten beschikken.

De deelnemers gaan samen met de EVP-begeleider aantonen hoe de deelnemer aan de hand van dingen die de hij/zij in zijn dagelijks leven heeft gedaan  over de juiste competenties te beschikken. Dit wordt verzameld in een digitaal dossier en aan de hand daarvan kan er toch een goed CV worden gemaakt dat de deelnemer sterker maakt bij een sollicitatie.

EVP is geen wondermiddel, maar het helpt een deelnemer zich beter te presenteren op de arbeidsmarkt.