> Ervaringscertificaat (EVC)

Ervaringscertificaat (EVC)

Een ervaringscertificaat geeft een overzicht van wat je weet en kunt. Het geeft een duidelijk beeld over je beroepservaring en niveau van functioneren. Als je weet wat je kunt, zet je je talenten effectiever in en weet je waar je aan kan werken. Zo zorg je ervoor dat je ontwikkeling past bij je huidige baan of de (loop)baan die je ambieert.

Het ervaringscertificaat geeft Erkenning van Verworven Competenties (EVC). Om dit certificaat te behalen, start je een EVC-procedure. Je verzamelt dan bewijzen van wat je weet en kunt. Als je portfolio klaar is, wordt het beoordeeld door één of twee beoordelaars van de EVC-aanbieder. Ook wordt er bekeken welke aanvullende toetsing nodig is om jouw kennis en vaardigheden in kaart te brengen. Soms is er bijvoorbeeld nog een praktijkbeoordeling of een gesprek nodig. Een EVC procedure duurt gemiddeld 3 maanden.

Wat kost het?

De kosten van een ervaringscertificaat liggen tussen de € 1000,- en € 1500,-. De prijs is afhankelijk van de EVC-aanbieder en bijvoorbeeld van de omvang van het portfolio.

Krijg je een Ziektewet-, WAO-, WIA-, Wajong- of WAZ-uitkering van UWV? Dan kun je samen met je werkcoach of arbeidsdeskundige van UWV WERKbedrijf een test doen om te zien of je in aanmerking komt voor het ervaringscertificaat. Als blijkt dat je in aanmerking komt, dan betaalt UWV het ervaringscertificaat. Het maakt daarbij niet uit of voor jou al reïntegratieactiviteiten zijn opgestart. Ook zijn er via uitzendbureaus soms mogelijkheden voor vergoeding van een ervaringscertificaat.

Als je de kosten voor een ervaringscertificaat zelf betaalt, zijn deze aftrekbaar van de belasting als scholingskosten. De drempel voor aftrek van scholingskosten is    € 250,-.

Meer informatie over evc.