> Direct contact

Direct contact

Investeren in kennis loont

  • Scholing tilt uw bedrijf naar een hoger niveau. Beter geschoold personeel leidt tot betere kwaliteit en dienstverlening.
  • Scholing houdt u scherp. Stilstand is achteruitgang in de huidige wereld waar (technologische) ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen. Door te investeren in kennis blijft u de concurrentie een stap voor.
  • Scholing verhoogt uw productiviteit. Werknemers zijn beter gemotiveerd en het ziekteverzuim daalt.
  • Scholing motiveert en bindt werknemers aan uw bedrijf. Goed geschoold personeel is soms moeilijk te vinden. Door werknemers op te leiden zorgt u voor doorstroming van uw personeel en houdt u toch de ervaring en kennis binnen het bedrijf.
  • Scholing is goed voor uw reputatie. Het laat zien dat uw bedrijf Maatschappelijk Verantwoord Onderneemt.

Opleiden is maatwerk

Veel bedrijven hebben een jaarlijks scholingsprogramma om hun medewerkers bij te scholen en hun ontwikkeling te bevorderen. Door niet automatisch te grijpen naar een cursus, kunt u tijd en geld besparen. Leren via de schoolbanken is lang niet altijd nodig. Werken en leren zijn in veel gevallen prima te combineren. Er is meer mogelijk dan u denkt! Maatwerkopleidingen op de werkplek, bijvoorbeeld. Een Ervaringscertificaat (EVC) kan u en uw medewerkers veel tijd en geld besparen. Voor meer informatie over EVC en voor adressen van EVC-aanbieders bij u in de buurt kunt u terecht bij het Kenniscentrum EVC . U kunt ook om advies vragen bij het Leren en Werken Loket Rijk van Nijmegen. Ook voor medewerkers die moeite hebben met lezen en schrijven zijn er mogelijkheden.
Denk daarnaast aan de voordelen van het aanbieden van stage- en leerwerkplekken. U investeert in de vakkrachten van de toekomst en mogelijk in nieuwe medewerkers.

Contact

Heeft u vragen over scholing van personeel , neemt u dan contact op met het Leren en Werken Loket Rijk van Nijmegen:

E-mail: rijkvannijmegen@lerenenwerken.nl