> Competentietesten

Competentietesten

Het Servicepunt Leren en Werken biedt via het UWV een competentietest aan om uw kwaliteiten, interesses en capaciteiten te meten. Hiermee kunt u zelf ontdekken welke beroepen en opleidingen het beste bij u passen. Competenties zijn persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden dieĀ nodig zijnĀ om een beroep goed uit te kunnen oefenen. Bij het solliciteren is het dus belangrijk om de competenties goed in kaart te brengen. Zo krijgt u meer inzicht in uw mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Neem voor meer informatie contact met ons op

Contactformulier