> Competentietesten

Competentietesten

Het Leerwerkloket biedt via het UWV een competentietest aan om je kwaliteiten, interesses en capaciteiten te meten. Hiermee kun je zelf ontdekken welke beroepen en opleidingen het beste bij je passen. Competenties zijn persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden die nodig zijn om een beroep goed uit te kunnen oefenen. Bij het solliciteren is het dus belangrijk om de competenties goed in kaart te brengen. Zo krijg je meer inzicht in je mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Neem voor meer informatie contact op met een van onze adviseurs.