> Clone of Over Leren en Werken Haaglanden

Clone of Over Leren en Werken Haaglanden

Visie

Investering in kennis is noodzakelijk om de snelle en complexe veranderingen op de arbeidsmarkt bij te houden en duurzame en flexibele inzetbaarheid te bevorderen. Een leven lang leren is nodig om een baan te vinden en te behouden.

Missie

Mensen stimuleren een leven lang te leren, zodat ze kunnen participeren.

Kerntaken

  •  Informeren over arbeidsmarkt, beroepen en opleidingen;
  •  Inzicht geven in competenties;
  •  Arbeidsmarktrelevant scholings- en loopbaanadvies;
  •  Bijdragen aan de totstandkoming van leerwerktrajecten;
  •  Verbinden van onderwijs, ondernemers en overheid.

Netwerkorganisatie

Leerwerkloketten zijn regionale samenwerkingsverbanden tussen de partijen die bij Leren en Werken betrokken zijn: UWV, gemeenten, onderwijsinstellingen, kenniscentra en het bedrijfsleven. Gezamenlijk ontwikkelen zij activiteiten, arrangementen, producten en diensten die de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren.

Kernwaarden

  • Onafhankelijk
  • Deskundig
  • Toegankelijk en persoonlijk
  • Verbinder

Maatschappelijke bijdrage

De Leerwerkloketten verbeteren de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt door de combinatie van leren en werken te stimuleren. Daarmee dragen de Leerwerkloketten bij aan de economische en sociale ontwikkelingen in de regio.

Ambitie

Het Leerwerkloket is een expertisecentrum voor arbeidsmarktgerichte scholing en lerend werken. Het vervult een advies- en schakelfunctie tussen arbeidsmarkt en onderwijs voor werkgevers, werkzoekenden, werknemers en scholieren.

Auteur: redactie Leren en Werken

U bezoekt nu de website van de arbeidsmarktregio Haaglanden.