> Clone of Onderzoek

Clone of Onderzoek

Harde kern werkenden volgde nooit een cursus

Een harde kern van ruim een kwart van de werkenden heeft nog nooit een cursus gevolgd in zijn of haar arbeidsloopbaan. Daarbij gaat het vooral om laagopgeleiden. Het maakt deze groep bijzonder kwetsbaar wanneer de arbeidsmarkt om nieuwe kennis en vaardigheden vraagt. Dat blijkt uit onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. Maar ook meer in het algemeen is het van groot belang dat het ‘leven lang ontwikkelen’ in Nederland een impuls krijgt. Dit zou volgens het ROA bereikt kunnen worden door een actiever personeelsbeleid van werkgevers, het creëren van een leerrijke werkomgeving en het invoeren van individuele leerrekeningen of scholingscheques.

Lees meer in het rapport Levenslang leren en competentieontwikkeling

Regio in Beeld (Holland Rijnland en Midden Holland)

De arbeidsmarkt stond zelden zo nadrukkelijk in de schijnwerpers. Kranten, radioprogramma’s en actualiteitenrubrieken op televisie staan bol van de berichtgeving over bloeiende sectoren en groeiende werkgelegenheid. Nog nooit waren er zoveel werkenden en ook het aantal vacatures bevindt zich op recordhoogte. Dat biedt kansen aan werkzoekenden, waardoor de werkloosheid de afgelopen jaren gestaag afnam. Kortom: een schier eindeloze aaneenschakeling van goed nieuws.
Inmiddels wordt echter ook steeds vaker de andere, meer doffe kant van deze blinkende medaille zichtbaar. De toenemende spanning op de arbeidsmarkt zorgt er namelijk ook voor dat een steeds groter deel van de werkgevers kampt met personeelstekorten, waardoor zij hun productie of maatschappelijke functie in gevaar zien komen. Een zorgwekkende ontwikkeling, die het lange tijd onstuitbaar geachte economisch herstel wel eens serieuze schade zou kunnen toebrengen. Bovendien wenst iedereen onze kinderen goed onderwijs en onze ouderen goede zorg toe.

En dat is niet het enige vraagstuk dat op tafel ligt. Ondanks de aanzwellende krapte lijkt een aantal groepen immers structureel buitenspel te blijven staan. Groepen van mensen die vaak dolgraag willen werken en de samenleving veel te bieden hebben, maar niet aan de bak komen omdat hun achtergrond onvoldoende aansluit bij hetgeen de arbeidsmarkt verlangt. Onder hen vinden we bijvoorbeeld veel laagopgeleiden, 50-plussers, werkzoekenden afkomstig uit administratieve functies en personen met een niet-westerse migratieachtergrond. De hardnekkige werkloosheid die deze mismatch tot gevolg heeft vormt een groeiende zorg, want een schisma op de arbeidsmarkt en daarmee samenleving dreigt.

Zo blijven er ook in tijden van economische voorspoed ruim voldoende beleidsuitdagingen om de tanden in te zetten. De uitgave van Regio in Beeld vormt daarbij een nuttig hulpmiddel. Het document biedt een dwarsdoorsnede van de regionale arbeidsmarkt in Holland Rijnland en Midden Holland anno 2018 en stipt tal van zaken aan die onze bijzondere aandacht verdienen. Vraag, aanbod, krapte, mismatch en mogelijke oplossingen voor knelpunten in de personeelsvoorziening komen allemaal uitgebreid aan bod.

Regio in Beeld Holland Rijnland

Regio in Beeld Midden Holland

 

ROA: Nederland in leerstand

Hoogopgeleiden nemen vaker zelf het initiatief tot scholing; voor laagopgeleiden komt het voorstel om scholing te gaan volgen juist vaker van de werkgever. Opvallend is dat oudere werkenden vaker cursussen en trainingen volgen dan enkele jaren geleden. Dit blijkt uit het rapport Nederland in Leerstand door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Het rapport brengt trends in beeld in het formele en informele leren en de kennisontwikkeling in Nederland in de jaren 2004-2017. Het onderzoek is bekostigd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)

Bericht ROA