> Carnavalswagen in de herkansing!

Carnavalswagen in de herkansing!

Vorig jaar hadden we een bijzonder project waaraan een aantal partijen samenwerkten: Het LeerWerkLoket Rijnmond, Stichting Pro-Ces, ROC’s Albeda en Zadkine en de firma Skylift. Leerlingen bouwden een carnavalswagen voor het Zomercarnaval 2015 en verzorgden ook nog muziek, zang, dans en kleding. Er werden vele stage-uren door diverse leerlingen van diverse opleidingsrichtingen ingevuld. Het waren leerlingen van de opleidingen Albeda Popacademie, Albeda Mode, Albeda entree-opleiding Assistent Bouw, Wonen en Onderhoud en Zadkine entree-opleiding Assistent Bouw, Wonen en Onderhoud. Tevens waren er nog 20 vrijwilligers bij betrokken en staken ook docenten de nodige tijd in het project.

De middelen kwamen deels uit sponsoring uit een Social Return verplichting die de firma Skylift had aan de Gemeente Rotterdam. Het enthousiasme waarmee aan dit project gewerkt werd kende geen grenzen. Eenieder verheugde zich dan ook zeer op het eindresultaat en het meerijden van de wagen in de optocht van het Zomercarnaval, waar 1 miljoen mensen op af komen.

Echter, de weergoden gooiden roet in het eten, het Zomercarnaval werd voor de eerste keer in haar bestaan afgelast……. Treurnis alom!

Maar nu is er een nieuw jaar en wordt het project weer opgepakt door alle partners maar uiteraard met andere leerlingen. De wagen wordt opnieuw opgetooid. De Stichting Pro-Ces is weer bezig met het begeleiden van de leerlingen. Ook wordt aan een nieuwe presentatie gewerkt. Een nieuwe sponsor vanuit Social Returngelden is gevonden in bedrijf Intermediad, waar we uiteraard heel blij mee zijn.

Op 30 juli aanstaande vindt het Zomercarnaval plaats en valt onze wagen te bewonderen, komt dat zien!