> Bijeenkomst praktijkonderwijs

Bijeenkomst praktijkonderwijs

De bijeenkomst werd georganiseerd door Theo van Duijl van het LeerWerkLoket Rijnmond. Doel van de bijeenkomst was dat bedrijven en praktijkscholen met elkaar de verbinding aangaan en samen nieuwe kansen creëren voor leerlingen van het praktijkonderwijs en voor het bedrijfsleven.

Het bedrijfsleven in Rotterdam heeft, in bepaalde sectoren, veel vacatures die ingevuld moeten worden, bijvoorbeeld door leerlingen uit het praktijkonderwijs. Praktijkscholen zoeken naar goede stageplekken voor hun leerlingen. Tevens zoeken scholen naar manieren om het praktijkonderwijs beter te laten aansluiten op de wensen van de markt. Vandaar dat een ontmoeting en dialoog tussen de praktijkscholen en het bedrijfsleven veel kan opleveren.

De middag werd geopend door de gastheer, een medewerker van centrum Horizon. Hierna nam Theo van Duijl het woord en werd het programma uitgelegd. Vervolgens startte de ‘speedmeet’ met pitches van de aanwezigen. De afgevaardigden van praktijkscholen en bedrijven pitchten ieder twee minuten waarin een uitleg werd gegeven over de organisatie en waar de organisatie naar op zoek is. Dit leverde interessante informatie op.

Vanuit de scholen klonk het geluid dat de samenleving leerlingen van de praktijkschool, die soms kampen met beperkingen of problematieken, niet moet afrekenen op hun beperkingen of problematieken, maar juist moet kijken naar hun kwaliteiten.

Ook de bedrijven probeerden regelmatig vooroordelen weg te nemen. Zo maakte een afvalverwerkingsbedrijf duidelijk dat afval verwerken ten onrechte een negatief imago heeft. Als werknemer heb je niet met ‘afval’ te maken, maar met een grondstof waarvan, door middel van recycling, een nieuwe grondstof gemaakt kan worden.

Hierna kregen de organisaties de kans om elkaar op te zoeken en met elkaar in gesprek te gaan tijdens een één op één gesprek. Er waren verschillende rondes van drie minuten, zodat iedereen elkaar goed kon spreken en ideeën kon uitwisselen. Tussen het praten kregen de deelnemers verschillende lekkere hapjes en drankjes, verzorgd door de leerlingen van de praktijkschool centrum Horizon, wat een mooie toevoeging aan de middag was.

De middag werd afgesloten door Theo van Duijl en eindigde met een borrel. Tijdens de gesprekken en de borrel zijn er tussen een aantal scholen en bedrijven concrete afspraken gemaakt, zoals het organiseren van een bedrijfsbezoek voor BBL- en praktijkschoolleerlingen.

Al met al: een zeer geslaagde, en productieve bijeenkomst!