> Bezoek van Tof Thissen

Bezoek van Tof Thissen

Op 20 januari Jongstleden ontving het LeerWerkLoket Rijnmond, Tof Thissen, directeur van het UWV WERKbedrijf. In een gezelschap van alle medewerkers van het LeerWerkLoket, maar ook directeur Uitvoering W&I Marlin Huygens en regiomanager UWV Rotterdam Marina Siepkes en programmamanager SROI René van Wilgenburg.

Tof werd onthaald op diverse presentaties over het directe en indirecte werkveld van het LeerWerkLoket. Zo passeerden uitgebreid de onderwerpen Social Return on Investment (SROI) en WSPR Jong de revue. SROI geldt voor opdrachtnemers van de gemeente Rotterdam. In het algemeen gaat het dan om 5% van de aanneemsom waarmee de opdrachtnemer wat terugdoet voor de stad. Denk aan het in dienst nemen van mensen uit de bijstand of de WW. Ook stellen opdrachtnemers stageplaatsen beschikbaar aan leerlingen van de ROC’s Albeda en Zadkine. Voor wat betreft WSPR Jong, zie het betreffende artikel in deze nieuwsbrief.

Ook wat de ervaringen zijn bij de wekelijkse loketdiensten kwam aan de orde. Onze Joyce Mulder en Evelyn Voogt deden een greep uit de dagelijkse praktijk.

Informatie-uitwisseling en levendige discussies wisselden elkaar af. Tof stelde aan het eind van de sessie dat hij een goede inkijk in het Rotterdamse wel en wee van het LeerWerkLoket had gekregen en zei: “Rotterdam bruist!”. En zo is het ook.