> Aan het werk in Smart Mobility?

Aan het werk in Smart Mobility?

Bent u werkloos en heeft u een WO of HBO-opelding dan is ondertstaande wellicht interssant voor u.

De sector Verkeer & Mobiliteit is momenteel volop in beweging, mede ingegeven door de landelijke Duurzaamheidagenda. Dit betekent belangrijke veranderingen voor de gebruiker, dienstverleners en de wegbeheerder:

• Weggebruikers en automobilisten verplaatsen zich op andere wijze en ontvangen (en zoeken) op een andere manier informatie;

• Wegbeheerders organisaties zullen daar op moeten gaan inspelen, zowel beleidsmatig als technisch, maar zeker ook organisatorisch. Hiermee kan slimme en groene mobiliteitsoplossingen bij gaan dragen aan de beleidsdoelstellingen voor bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Ook de Provincie Overijssel heeft landelijk het initiatief genomen als het gaat om de “vergroening” en “verslimming” van de mobiliteit. De provincie Overijssel biedt momenteel een omscholingsproject aan, gericht op werkzoekenden met een WO of HBO. Het programma kent een looptijd van 6 maanden, bestaande uit 3 maanden veelal theoretische opleiding door ervaren inleiders en 3 maanden invulling van een werkervaringsplek.

Interesse? Zie:  http://www.overijssel.nl/thema's/verkeer-wegen/slimme/